English 

2009-06-18

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης "Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας –Γαλλίας 2009" της Δράσης Εθνικής εμβέλειας "Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες" - ΕΠΑΝ ΙΙ.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης προκηρύσσει την Πράξη «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας –Γαλλίας 2009» της Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές  Ε & Τ Συνεργασίες». Στόχος της Πράξης είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για διεθνή συνεργασία E&T με αντίστοιχους φορείς της Γαλλίας, μέσω της κοινής εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων στους τομείς: Βιολογία, Ιατρική και Υγεία. H προκήρυξη απευθύνεται σε όλους τους Δημόσιους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών), οι οποίοι επιχορηγούνται κατά 100%.
Ο μέγιστος προϋπολογισμός - δημόσια δαπάνη ανά έργο δεν θα υπερβαίνει τα 20.000 €.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 31 Ιουλίου 2009 και ώρα 14:00.
Το αρχείο της Πρόσκλησης καθώς και τα συνοδευτικά αρχεία βρίσκονται διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο: http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=6184

Πληροφορίες: ΕΔΕΙΛ, Τμήμα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης τηλ. 1943 κα Δέσποινα Τσαουσίδου και τηλ. 1123 κα Κατερίνα Βαβυλώνη