Πρακτικά Συνεδρίου
         
Τόμος Α'
Τόμος Β'

 

170 χρόνια Πολυτεχνείο, οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Πρόγραμμα Επιστημονικού Συνεδρίου
"170 χρόνια Πολυτεχνείο, οι Μηχανικοί και η Τεχνολογία στην Ελλάδα"

 Γενικό Πρόγραμμα Εορταστικών Εκδηλώσεων Σχολών

Συμπόσιο με θέμα: "Το ΕΜΠ στην Πρωτοπορία της Έρευνας και Τεχνολογίας"

Παρουσιάσεις Συμποσίου β

 

Πρόγραμμα Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Πρόγραμμα Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών

Πρόγραμμα Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πρόγραμμα Σχολής Χημικών Μηχανικών

Πρόγραμμα Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Πρόγραμμα Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Πρόγραμμα Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Πρόγραμμα Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών