Α/Α (10) Επίσημη Ονομασία με παραπομπή σύνδεσης  (50) Α' ΦΕΚ λέξεις-κλειδιά  (60) επικαιρο-
ποίηση (10)
πλήρης ονομασία link (60) Σχόλια - Παρατηρήσεις  (60)
ανάρτηση μόνο η περιοχή  A2:D190
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  του  Ε.Μ.Π.
έκδοση της Συγκλητικής Επιτροπής Εργαστηρίων  (για ανάρτηση αρχικά Φεβρ.2008, επικαιροποιήσεις έως Μαϊο 2008)
Υπεύθυνος Αλέξανδρος Σιαπκαράς, 210 772 4094,  alexsiap@central.ntua.gr
ΣΧΟΛΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                                        
ΤΟΜΕΑ  ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Λ έ ξ ε ι ς - κ λ ε ι δ ι ά  περιγραφής αντικειμένου
ΠΜ-1 Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος 1962 Σχεδιασμός, ανάλυση και συμπεριφορά κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
ΠΜ-2 Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών 1962 Στατική και δυναμική - σεισμική ανάλυση κατασκευών. Ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κατασκευών. Διαγνωστικός έλεγχος δομητικής συμπεριφοράς.  
ΠΜ-3 Μεταλλικών Κατασκευών 1965 Μεταλλικά δομικά προϊόντα, Χαλυβδινες κατασκευές, Σύμμικτες κατασκευές, Σιδηρές και σύμμικτες γέφυρες, Ιστοί, Καλωδιωτές κατασκευές, Σύνθετα υλικά, Ηλεκτροσυγκολλήσεις
ΠΜ-4 Κέντρο Αντισεισμικής Τεχνολογίας & Τεχνικής Σεισμολογίας 1980 ΑΝΕΝΕΡΓΟ.  
ΠΜ-5 Αντισεισμικής Τεχνολογίας 1981 Αντισεισμική Τεχνολογία/Τεχνική Σεισμολογία/Σεισμικές Δοκιμές/Σεισμικός Προσομοιωτήρας/Τοίχος Ανάδρασης
ΤΟΜΕΑ  ΥΔΑΤΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ
ΠΜ-6 Εφαρμοσμένης Υδραυλικής 1962 Ρευστομηχανική, Περιβάλλον, Εφαρμοσμένη Υδραυλική, Φυσικά ομοιώματα, Πειραματική Υδραυλική, Υπολογιστική Υδραυλική, Υδραυλικά Έργα, Μαθηματικές προσομοιώσεις, Υπόγεια Νερά  
ΠΜ-7 Λιμενικών Έργων 1965 Θαλάσσια υδραυλική, Λιμενικά έργα, Ακτομηχανική, Παράκτιος χωροταξικός σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις παράκτιων έργων, Έλεγχος σε Φυσικό Προσομοίωμα λιμενικών & παράκτιων έργων
ΠΜ-8 Υγειονομικής Τεχνολογίας 1981 Περιβάλλον, Νερό, Υδατικοί Πόροι, Επεξεργασία λυμάτων, νερού και ιλύος, Ρύπανση νερού, Επαναχρησιμοποίηση, Διαχείριση στερεών αποβλήτων, Αναλύσεις νερού και λυμάτων, Πιλοτικές δοκιμές, Μαθηματικά μοντέλα, Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Παροχή υπηρεσιών συμβούλου  
ΠΜ-9 Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων 1998 Υδρολογία, Διαχείριση υδατικών πόρων, Υδροπληροφορική
ΤΟΜΕΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  &  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΠΜ-10 Σιδηροδρομικής & Μεταφορών 1962 Σιδηροδρομική, Σχεδιασμός Συστημάτων Μεταφορών, Συγκοινωνιακά Δίκτυα, Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS), Τηλεματική, Μέθοδοι και Αλγόριθμοι   
ΠΜ-11 Οδοποιϊας 1962 Οδοστρώματα,Υλικά-Μίγματα, Εργαστηριακές Δοκιμές-Επιτόπου Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές, Θόρυβος, Οδοποιία, Οδική Ασφάλεια
ΠΜ-12 Κυκλοφοριακής Τεχνικής 1998 Κυκλοφοριακος φόρτος, ταχύτητα, πυκνότητα, κατάληψη, χρόνος διαδρομής, καθυστερήσεις σε σηματοδοτούμενους ή μη συματοσοτούμενουσ κόμβους, ατυχήματα, χαρακτηριστικά πεζών, χαρακτηριατικά στάθμευσης,    
ΤΟΜΕΑ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΜ-13 Θεμελιώσεων 1962 Γεωτεχνικές Μετρήσεις, Θεμελιώσεις, Σήραγγες, Υπόγεια Έργα,  Ανάλυση Γεωτεχνικών Προβλημάτων με Αριθμητικές Αναλύσεις, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Σεισμοί, Μικροζωνικές Μελέτες
ΠΜ-14 Εδαφομηχανικής 1962 Εδαφομηχανική, Εδαφοδυναμική, Θεμελιώσεις, Έργα Υποδομής, Υπόγεια Εργα, Αντιστηρίξεις, Πειραματική Εδαφομηχανική, Υπολογιστική Γεωτεχνική, Αλληλεπίδραση Εδάφους - Κατασκευής, Σεισμική Γεωτεχνική Μηχανική, Σεισμική Μόνωση Κατασκευών.  
ΤΟΜΕΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  &  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ
ΠΜ-15 Δομικών Μηχανών & Διαχείρισης Έργων
(πρώην Γενικής & Ειδικής Μηχανολογίας Κατασκευών)
1962 ΗΜΙΤΕΛΕΣ  Κ.Δ.Θ.Ε.
ΣΧΟΛΗΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                                        
ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(διαθέτει 2 θεσμοθετημένα "Σπουδαστήρια" για Επιχειρησιακή Έρευνα & Οργάνωση, και τα παρακάτω Εργαστήρια)
ΜΜ-1 Μετροτεχνικό 1962 Μετρήσεις, Μετρολογία, όργανα, δοκιμή, διακρίβωση, έλεγχος ποιότητος
ΜΜ-2 Οργάνωσης Παραγωγής 1962 Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής (Production & Facilities Planning), Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reenginering), Συγκριτική Αξιολόγηση Επιχειρήσεων (Benchmarking), Διαχείριση Yλικών και Έλεγχος Αποθεμάτων (Logistics), Εργονομία (Human Factors), Αξιολόγηση Ευχρηστίας Πληροφοριακών Συστημάτων (Usability Engineering), Ασφάλεια & Υγιεινής της Εργασίας (Occupational Safety & Health)  
ΤΟΜΕΑ  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΜ-3 Ψύξης & Κλιματισμού 1962 Θέρμανση, Κλιματισμός, Μετάδοση θερμότητας, Φορτία κλιματισμού, Ψυχρομετρία, Ακτινοβολία, Συναγωγή, Αγωγή κλπ
ΜΜ-4 Ατμοκινητήρων & Λεβήτων 1962 Λέβητας, πιστοποίηση, ρευστοποιημένη κλίνη, κελί καυσίμου, υδρογόνο, βιομάζα, περιβαλλοντικές μετρήσεις, εξοικονόμηση ενέργειας.  
ΜΜ-5 Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής 1962 Μηχανές Strirling, Μηχανές ισχύος, Ψυκτικές μηχανές, Συμπαραγωγή
ΜΜ-6 Μηχανών Εσωτερικής Καύσης 1962 Μηχανές εσωτερικής καύσης, βενζινοκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες, Ρύποι, Diesel, Otto  
ΜΜ-7 Θερμικών Διεργασιών 1999 Συσκευές και Εγκαταστάσεις  Θερμικών Διεργασιών όπως  Πύργοι Απορροφήσεως,  Πύργοι Ψύξεως, Ξηραντήρια, Στήλες Διαχωρισμού Υγρών Μειγμάτων, Συμπυκνωτήρες Μειγμάτων και λοιπές Συσκευές και Εγκαταστάσεις  Θερμικών Διεργασιών» (Σύμφωνα με το ΠΔ 195/ 1999. ΦΕΚ τ. Α 177/03/1999)
ΜΜ-8 Μεταφοράς Θερμότητας 2001 Transient - Heat - Transfer - Radiation - Convection   
ΜΜ-9 Ηλιακής Ενέργειας 2001 Ηλιακή Ενέργεια, Θέρμανση, Κλιματισμός, Μετάδοση θερμότητας, Ακτινοβολία, Συλλέκτες κλπ
ΜΜ-10 Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων 2001 Πρόψυξη, απλή ψύξη, ψύξη υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, κατάψυξη, βαθεία κατάψυξη   
ΜΜ-11 Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης 2002 Φλόγες, συστήματα καύσης, φυσικές και θερμοχημικές διεργασίες, κυψέλες καυσίμου, διάδοση φωτιάς σε κλειστούς χώρους, αερομεταφορά, διαχωρισμός υλικών,  μηχανική διάβρωση, ψεκασμός, ξήρανση και επικαλύψεις με ψεκασμό, πολυκριτηριακή ανάλυση, Ανάλυση Κύκλου Ζωής.
ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΜ-12 Στοιχείων Μηχανών & Δυναμικής 1962 Εξαρτήματα μηχανών, στοιχεία μηχανών, συντήρηση μηχανών, βλάβες λειτουργίας μηχανών και εξαρτημάτων, on-line διάγνωση βλαβών βιομηχανικών εξαρτημάτων, βιομηχανικοί ιμάντες και τροχαλίες, αλυσίδες και αλυσοτροχοί, αντοχή εξαρτημάτων και μελέτη αστοχίας ατράκτων και μηχανολογικών εξαρτημάτων, υδραυλικά και πνευματικά συστήματα, αντλίες θετικής μετατόπισης υψηλών πιέσεων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Μελέτη, μοντάρισμα, συντήρηση, βλάβες και τεχνολογία των ρουλεμάν. Σεμινάρια και εκπαίδευση.   
ΜΜ-13 Δυναμικής & Κατασκευών 1999 ΄- Δυναμική Ανάλυση  Κατασκευών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
- Ανάλυση Κραδασμών και διάγνωση βλαβών Μηχανών
- Υπολογιστική Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών
- Εμβιομηχανική
- Ακουστική
ΜΜ-14 Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεων Μηχανών & Εγκαταστάσεων 1999 Αυτόματος Έλεγχος, Ρυθμίσεις Μηχανών, Ρομποτική, Ευφυή Συστήματα, Μηχανοτρονική, Εμβυομηχανική  
ΜΜ-15 Ταχείας Κατασκευής Προτύπων & Εργαλείων 2001 Κατασκευή Πρωτοτύπων & Εργαλείων, Μετρήσεις-Μετρολογία, Ψηφιακή Αποτύπωση, Αντίστροφος Σχεδιασμός, Σχεδιασμός CAD
ΜΜ-16 Οχημάτων 2001 Οχήμα, Αυτοκίνητο, Φορτηγό, Λεωφορείο  
ΤΟΜΕΑ  ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΜ-17 Πυρηνικής Τεχνολογίας 1965 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ, ΡΑΔΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΡΑΔΟΝΙΟ
ΜΜ-18 Μετρήσεων Τεχνικών Μεγεθών 2001 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ,  ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ, ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ  
ΤΟΜΕΑ  ΡΕΥΣΤΩΝ
ΜΜ-19 Υδροδυναμικών Μηχανών 1962 Μέτρηση χαρακτηριστικών καμπυλών και δοκιμή αντλιών και μοντέλων υδροστροβίλων και υδραυλικών εξαρτημάτων 
ΜΜ-20 Αεροδυναμικής 1962 Αεροδυναμική, Αεροελαστικότητα, Αερακουστική, Αεροδυναμικές μετρήσεις & δοκιμές, Αεροδυναμική σχεδίαση, Αεροπλάνα, Ελικόπτερα, Ανεμογεννήτριες, Φυσητήρες, Υπολογιστική Αεροδυναμική  
ΜΜ-21 Θερμικών Στροβιλομηχανών 1980 Στρόβιλοι, Συμπιεστές, Υπερπληρωτές, Αεριοστρόβιλοι, Ατμοστρόβιλοι, Στροβιλοαντιδραστήρες
ΜΜ-22 Τεχνολογικών Καινοτομιών Προστασίας Περιβάλλοντος 2002 Ατμοσφαιρική διασπορά ρύπων, Αντιρρυπαντική Τεχνολογία, καινοτόμες τεχνολογίες  
ΜΜ-23 Βιορευστοδυναμικής & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 2002 Blood flows, Flow of air in lungs, Urinary flows, Artificial organs, biomedical instrumentation, measuring techniques, computational techniques
ΜΜ-24 Αιολικής Ενέργειας (2004) ΕΚΚΡΕΜΕΙ  ΦΕΚ  ΑΠΟ  19/1/2004.  
ΤΟΜΕΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΜ-25 Μηχανολογικό Εργοστάσιο  (πρώην Μηχανουργικό) 1962 Υλικά (Μέταλλα, Κεραμικά, Πολυμερη, Σύνθετα, Υβριδικά, Προηγμένα Υλικά Υψηλής Τεχνολογίας), Κατεργασίες Υλικών (Διαμορφώσεις, Αποβολής Υλικού, Υψηλής/Λίαν Υψηλής Ακριβείας, Μη Συμβατικές, Επιφανειακές, Συγκολλήσεις, Χύτευση), Μορφοποίηση Κόνεων, Νανοτεχνολογία/Νανοϋλικά, Crashworthiness, Εργαλεία/Μήτρες, Εργαλειομηχανές, Συστήματα Κατεργασιών, Βιοϊατρική Τεχνολογία/Βιοϋλικά
ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                                                                                                                    
(όλα τα Εργαστήρια ανήκουν απευθείας στη Σχολή από το 1983)
ΗΜ-1 Δικτύων Υπολογιστών  (πρώην Ειδικής Ηλεκτροτεχνίας) 1962 Δίκτυα Υπολογιστών, Κινητές και Προσωπικές Επικοινωνίες, Πρωτοκόλλα Επικοινωνιών, Διαδίκτυο
ΗΜ-2 Ηλεκτρονικής 1962 ηλεκτρονική, σχεδίαση μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων  
ΗΜ-3 Γενικής Ηλεκτροτεχνίας 1962 ΑΝΕΝΕΡΓΟ.  
ΗΜ-4 Παραγωγής & Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 1962 Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της περιοχής της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, στο Εργαστήριο διεξάγονται φοιτητικές ασκήσεις και θέματα με χρήση Η/Υ, φοιτητικές εργαστηριακές ασκήσεις, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, καθώς και άλλες ερευνητικές εργασίες και προγράμματα.  
ΗΜ-5 Ηλεκτρικών Μηχανών & Ηλεκτρονικών Ισχύος 1962 Ανάλυση μόνιμης λειτουργίας και μελέτης δυναμικής συμπεριφοράς Ηλεκτρικών Μηχανών. Διατάξεις Ηλεκτρονικών Ισχύος & Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συστήματα ηλεκτρικής κίνησης
ΗΜ-6 Υψηλών Τάσεων & Ηλεκτρικών Μετρήσεων 1967 Υψηλές Τάσεις, Ηλεκτρικές Μετρήσεις  
ΗΜ-7 Ασυρμάτου & Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων 1973 Κεραίες, Ασύρματες Ζεύξεις, Διάδοση
ΗΜ-8 Ηλεκτρονικών Υλικών & Νανοηλεκτρονικών Διατάξεων
(πρώην Ηλεκτροτεχνίας)
1981 Electronic Materials, Nanoelectronic, Devices   
ΗΜ-9 Υπολογιστικών Συστημάτων 
(πρώην Ψηφιακών Συστημάτων & Υπολογιστών)
1981 Λειτουργικά Συστήματα, Παράλληλα Συστήματα, Ενσωματωμένα Συστήματα, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Λογική Σχεδίαση
ΗΜ-10 Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 
(πρώην Ενσυρμάτου Τηλεπικοινωνίας)
1981 Τηλεπικοινωνίες, Συστήματα Μετάδοσης, Τηλεφωνία  
ΗΜ-11 Ρομποτικής & Αυτοματισμού 1996 Ρομποτική. Αυτοματισμός. Ευφυή Συστήματα. Έλεγχος.
ΗΜ-12 Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου 1996 Αυτόματος Έλεγχος  
ΗΜ-13 Ηλεκτρονικών Αισθητήρων 1998 αισθητήρες και μικροσυστήματα
ΗΜ-14 Μικροκυμάτων & Οπτικών Ινών 1998 Τηλεπικοινωνίες,Βιοιατρική τεχνολογία  
ΗΜ-15 Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών 1999 ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ,ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η/Μ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ
ΗΜ-16 Ηλεκτροτεχνικών Υλικών 1999 Αισθητήρες και εφαρμογές. Φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Διηλεκτρικά και ημιαγώγιμα υλικά. Ηλεκτρομονωτικά υλικά για εφαρμογές υψηλών τάσεων.  
ΗΜ-17 Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων & Διοίκησης 1999 Συστήματα Αποφάσεων, Συστήματα Αξιολόγησης και Δαχείρισης έργων, Διοίκηση Παραγωγής, Οργάνωση και Διοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Τεχνικές Προβλέψεων, Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλον, Χρηματο-οικονομική Διοίκηση, Διαχείριση Πληροφορίας και Γνώσης, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Διαλειτυργικότητα ΠΣ, Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
ΗΜ-18 Τεχνολογίας Πολυμέσων 1999 Τεχνολογία Πολυμέσων, Επεξεργασία εικόνας & ήχου, Όραση Υπολογιστών, Τεχνολογία & Εφαρμογές Διαδικτύου, Δίκτυα Υπολογιστών  
ΗΜ-19 Τεχνολογίας Λογισμικού 1999 Λογισμικό συστημάτων και εργαλεία λογισμικού, Τεχνολογία λογισμικού, Γλώσσες προγραμματισμού, Εκπαιδευτικό λογισμικό και εκπαίδευση στην πληροφορική, Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων
ΗΜ-20 Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνας 1999 Ανάλυση,Επεξεργασία,Πρόσβαση,Διαχείριση,Μετάδοση Εικόνων και Βίντεο  
ΗΜ-21 Βιοϊατρικής Οπτικής & Εφαρμοσμένης Βιοφυσικής 2001 ΒΙΟΦΩΤΟΝΙΚΗ(BIOPHOTONICS), ΝΑΝΟ-ΒΙΟΦΩΤΟΝΙΚΗ(NANO-BIOPHOTONICS), ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ(OPTICAL IMAGING), ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ(FLUORESCENCE MICROSCOPY), AFM ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ (ΑFM MICROSCOPY),ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ  LASERS(BIOMEDICAL LASERS APPLICATIONS), ΦΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ (PHOTODIAGNOSIS), ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ (APPLIED BIOPHYSICS).
ΗΜ-22 Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 2001 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
ΗΜ-23 Μικροϋπολογιστών & Ψηφιακών Συστημάτων 2001 Ψηφιακά συστήματα, Μικροεπεξεργαστές, Μικροελεγκτές, VLSI, FPGA, Αυτοματισμοί, PLC, Data Acquisition, Embedded Systems  
ΗΜ-24 Ηλεκτρονικής Δέσμης, Πλάσματος & μη-Γραμμικής Οπτικής 2002 thermonuclear fusion, plasmas, gyrotrons, nonlinear photonics, solitons, photonic crystals, liquid crystals, tokamaks, turbulence  
ΗΜ-25 Συστημάτων ΒάσεωνΓνώσεων & Δεδομένων 2003 Βάσεις Δεδομένων, πληροφοριακά συστήματα, παγκόσμιος ιστός, σημασιολογικός ιστός, έργα έρευνας και τεχνολογίας, μαθήματα
ΗΜ-26 Διαχείρισης & Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων Τηλεματικής 2003 Διαχείριση Δικτύων, Δίκτυα Τηλεματικής, Αυτοργανούμενα Ασύρματα Δίκτυα, Πρωτοκόλλα Επικοινωνιών, Δίκτυα Υπολογιστών, Διαδίκτυο (Internet)  
ΗΜ-27 Συστημάτων Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών (2003) ΕΚΚΡΕΜΕΙ  ΦΕΚ  ΑΠΟ  14/4/2003. (ΧΩΡΙΣ "ΚΔΘΕ")
ΣΧΟΛΗΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                                        
ΑΜ-1 Προπλασμάτων 1962 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ (ΜΑΚΕΤΩΝ)
ΑΜ-2 Φωτογραφικό  (πρώην Φωτογραφίας & Εντύπου) 1962 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΝΤΥΠΟ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
- ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ - SLIDES - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
 
ΑΜ-3 Τεκμηρίωσης για την Αρχιτεκτονική & την Πόλη 2004 ΑΡΧΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ-ΕΙΚΟΝΕΣ), ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ-ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
ΑΜ-4 Προσομοίωσης με Η/Υ στον Αρχιτεκτονικό & Πολεοδομικό Σχεδιασμό 2004 Architectural Visualisation, Animation, Virtual environments, Visual Perception and Cognition, Real-time Navigation, Digital Documentation  
ΤΟΜΕΑ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  (Ι)
(διαθέτει μόνο θεσμοθετημένα "Σπουδαστήρια", 6, για Κτιριολογία, Ιστορία της Τέχνης & της Αρχιτεκτονικής, Μορφολογία & Ρυθμολογία)
ΤΟΜΕΑ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  (ΙΙ)
(διαθέτει 2 θεσμοθετημένα "Σπουδαστήρια" για Πολεοδομική, Χωροταξική & Οικιστική Έρευνα, και τα παρακάτω Εργαστήρια)
ΑΜ-5 Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας & Ρύθμισης του Χώρου 1993 Αναπτυξιακή Πολιτική, Χωροταξία.  Γεωγραφικές, Κοινωνικο-οικονομικές, Πολιτισμικές Διαστάσεις της Αναπτυξιακής Διαδικασίας, Αστική, Περιφερειακή Κλίμακα.  Αναδιάρθρωση Παραγωγικής Βάσης, Χωρο-κοινωνικές Επιπτώσεις, Σχεδιασμός του Αστικού Χώρου.  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Χωρική Οργάνωση, Λειτουργικές Διασυνδέσεις Κλάδων με την Τοπική Κοινωνία, ο Κοινωνικός Ρόλος της Μικρής Επιχείρησης.  Βιώσιμη Ανάπτυξη και Οικιστική Διάρθρωση, Στρατηγικό Πλαίσιο Κατευθύνσεων.  Νησιωτικός Χώρος, Βιώσιμη Ανάπτυξη, http://old.ntua.gr/arch/spacereg/books/aigaio/index.htm  Αστικός Χώρος, Αναπτυξιακή Χαρτογράφηση Κοινωνικο-οικονομικών Παραμέτρων,  http://old.ntua.gr/arch/spacereg/books/pireas/index.htm   Έννοιες και Τρόποι Αξιοποίησης Δεικτών και Παραμέτρων Χωρικών Φαινομένων.  Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού με χρήση Η/Υ.
ΑΜ-6 Πολεοδομικής Σύνθεσης 1995 Φυσιογνωμία της Πόλης - Αισθητική των Τόπων -Τοπίο- Αστικός Σχεδιασμός - Περιβάλλον  
ΑΜ-7 Αστικού Περιβάλλοντος 1998 Αντικείμενό του είναι τα θέματα σχεδιασμού και προστασίας του αστικού περιβάλλοντος που απασχολούν ιδιαίτερα τους Έλληνες μηχανικούς τα τελευταία χρόνια, όπως: α) Τα αίτια της υποβάθμισης των πόλεων και η διατύπωση αρχών, στόχων και πολιτικών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, β) Η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδιασμού και της οικιστικής ανάπτυξης στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, γ)Η μελέτη των δυνατοτήτων προστασίας και ανάδειξης του αστικού και περιαστικού πρασίνου και η διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αναβάθμισής του, δ) Η προώθηση τα χρήσης των ήπιων μορφών ενέργειας στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό.
ΑΜ-8 Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στον Πολεοδομικό & Χωροταξικό Σχεδιασμό 1998 Χωρική ανάλυση, Χωρικός Σχεδιασμός, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Χωρικοί δείκτες, Χωρικά μοντέλα, Αξιολόγηση χωρικών πολιτικών - βλ. αναλυτικότερα στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου  
ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΙΙΙ)
(διαθέτει 1 θεσμοθετημένο "Σπουδαστήριο" για Παραστατική & Προβολική Γεωμετρία, και τα παρακάτω Εργαστήρια)
ΑΜ-9 Ζωγραφικής  (πρώην Ελευθέρου Σχεδίου) 1962 ΜΟΝΟ ΤΩΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΜ ΧΩΡΙΣ "ΚΔΘΕ".
ΑΜ-10 Πλαστικής 1962 Πλαστική ως Γλώσσα και Επικοινωνία, οπτική και απτική αντίληψη της ύλης, ανάλυση δομών και μορφών από το φυσικό κόσμο με κατεύθυνση την Πλαστική διατύπωση, ελεύθερο φορητό χρηστικό αντικείμενο, ανάπτυξη της Πλαστικής στο δημόσιο χώρο, λειτουργικές Πλαστικές ρυθμίσεις, Πλαστική ως κοινόχρηστος αστικός εξοπλισμός, ¨Πλαστική Διαδρομή¨ με ψηφιακή εικόνα και ήχο, αναπαράσταση και απεικόνιση της διάστασης του χρόνου (time based new media), Πλαστική με νέες αισθητικές και επικοινωνιακές δυνατότητες στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό περιβάλλον.    
ΑΜ-11 Αρχιτεκτονικού Χώρου & Επικοινωνίας 
(πρώην Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων)
2002 σχεδιασμός αντικειμένου καθημερινής χρήσης, διαμόρφωση υπαιθρίων και κλειστών δημόσιων χώρων , δημ'οσιων χώρων εργασίας, διαμόρφωση εσωτερικών χώρων, επανάχρηση κτιρίων με ένταξη νέων χρήσεων σε υπάρχοντα κελύφη, σχεδιασμός μουσείων και εκθέσεων,κοινωνική κατοικία, διαμορφώσεις τοπίου
ΑΜ-12 Βιομηχανικού Σχεδιασμού & Εφαρμοσμένων Τεχνών (2005) ΕΚΚΡΕΜΕΙ  ΦΕΚ  ΑΠΟ  27/2/2005. (ΧΩΡΙΣ "ΚΔΘΕ")  
ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ  (ΙV)
ΑΜ-13 Τεχνικών Υλικών 1962 δομικά υλικά, φυσικές ιδιότητες, θερμική συμπεριφορά κτιρίου
ΑΜ-14 Δομικής Μηχανικής 1973 ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ Φ.Ο. / ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / ΕΔΑΦΟΣ / ΣΕΙΣΜΟΣ  
ΑΜ-15 Ηχοτεχνίας 1974 ηχομόνωση, ηχοαπορρόφηση, χρόνος αντήχησης
ΑΜ-16 Οικοδομικής & Βιομηχανικού Αντικειμένου 1998 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ.  
ΑΜ-17 Ενεργειακού-Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων & Αρχιτεκτονικού Περιβάλλοντος 2002 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ  ΧΗΜΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                                        
ΤΟΜΕΑ ΧΗΜΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ι)
ΧΜ-1 Γενικής Χημείας 1962 Γενική Χημεία, Χημεία Περιβάλλοντος, Κατεργασία Επιφανειών, Χημεία Στερεάς Κατάστασης, Διάβρωση και Προστασία Μετάλλων, Ανάκτηση μετάλλων από βιομηχανικά απόβλητα, Χημεία Ημιαγωγών, Παιδαγωγικά και Διδακτική Φυσικών Επιστημών, Μέτρηση επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, Επεξεργασία χρονοσειρών συγκεντρώσεων χημικών παραγόντων και ανάπτυξη μοντέλων πρόγνωσης
ΧΜ-2 Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας 1962 Ανόργανη Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Ενόργανη Ανάλυση, Περιβάλλον, Ανόργανες Βιομηχανίες, Διαχείριση και αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων, Δομικά υλικά, Ανόργανα Υλικά, Αναλύσεις πεδίου, Αναλύσεις ιχνών, Χημεία και τεχνολογία μετάλλων, Ανακύκλωση ανοργάνων υλικών, χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων, Ευφλεκτικότητα  
ΧΜ-3 Οργανικής Χημείας 1962 (από αλλού:)  Στα εργαστηριακά μαθήματα  "Οργανική Χημεία Ι και ΙΙ", "Αρχές Κυτ. Βιολ.Βιοχημ. (Ειδ. Κεφ. Οργ. Χημ.)".  Για έρευνα στην  "Σύνθεση και μελέτη δομής οργανικών ενώσεων".
ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΙ)
ΧΜ-4 Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς 
(πρώην Ειδικής Μηχανολογίας στην Χημική Βιομηχανία)
1962 Ενεργειακή Ανάλυση, Εξεργειακή Ανάλυση, Φυσικοί Διαχωρσιμοί, Μετρήσεις Ισορροπίας Φάσεων, Μοντελοποίηση Ισορροπίας φάσεων, Μοντελοποίηση Διαχωρισμών, Θερμοφυσικές Ιδιότητες  
ΧΜ-5 Τεχνικής Χημικών Διεργασιών  (πρώην Ζυμοτεχνίας) 1962 χημικές διεργασίες, σχεδιασμός αντιδραστήρων, περιβαλλοντική μηχανική, περιβαλλοντική κατάλυση, διεργασίες καυσίμων.
ΧΜ-6 Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών 
(πρώην Χημικών Βιομηχανικών Εφαρμογών & Τεχνικής Φυσικών Διεργασιών)
1962 Σχεδιασμός, Ανάλυση, Βιομηχανικά Συστήματα, Ενεργειακά Συστήματα, (φυσικό αέριο, συμπαραγωγή), Διεργασίες, (απόσταξη, όσμωση, εξάτμιση, εκβολή, εναλλαγή θερμότητας, ξήρανση, διήθηση, εκρόφηση, κρυστάλλωση, απορρόφηση, κατακάθιση, εκχύλιση, αφυδάτωση, τηγάνισμα, γήρανση, κατανομή μεγέθους), Τρόφιμα, Προϊόντα, Ποιότητα, Πειραματικές Μετρήσεις, (μηχανικές ιδιότητες, πυκνότητα, χρώμα, ιξώδες, ενεργότητα, κοκκομετρία, θερμιδόμετρο, Near Infra Red, πορώδες, θερμική αγωγιμότητα, συντελεστής διάχυσης), Περιβάλλον, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Ρύποι, Αντιρρυπαντική Τεχνολογία, Διαχείριση Αποβλήτων, Μαθηματικά Πρότυπα, Αριστοποίηση, Προσομοιωτές, Ασφάλεια, Βιομηχανικός Κίνδυνος, Διαχείριση Εκτάκτων Γεγονότων, Διοικητικές Υπηρεσίες, Τεχνικός Σύμβουλος, (σύνταξη προτάσεων, παρακολούθηση έργων, εκπαίδευση, σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων – υποέργων, αναπτυξιακός νόμος).  
ΧΜ-7 Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας 
(πρώην Βιομηχανικών Δομικών Κατασκευών & Τεχνο-οικονομικής Μελέτης Χημικών Βιομηχανιών)
1967 Βιομηχανική & Τεχνολογική, Ενεργειακή & Περιβαλλοντική Οικονομική
ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΙΙ)
ΧΜ-8 Φυσικοχημείας 1962 Φυσικοχημεία,Θερμοδυναμική,Χημική Κινητική Κατάλυση-Ηλεκτροχημεία-Φωτοχημεία-Ακτινοχημεία-Ραδιοχημεία- Διάβρωση, ΠροστασίαΥλικών -Πολυμερή,Κεραμικά,Σύνθετα Υλικά,Μεταλλικά Υλικά,Δομικά Υλικά  
ΧΜ-9 Επιστήμης &Τεχνικής των Υλικών 2003 Προηγμένα Υλικά, Διάβρωση, ΠροστασίαΥλικών,  Πολυμερή,Κεραμικά,Σύνθετα Υλικά,Μεταλλικά Υλικά,Δομικά Υλικά,  Νανοτεχνολογία, Νανουλικά, Βιουλικά, Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών.
ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΙV)
ΧΜ-10 Τεχνολογίας Πολυμερών 
(πρώην Ειδικής Χημικής Τεχνολογίας)
1962 πολυμερή, διεργασίες πολυμερισμού, μάκρο και νάνο-σύνθετα υλικά, βιοϊατρικά πολυμερή, τροποποίηση και μορφοποίηση πολυμερών, μετανάστευση προσθέτων, ανακύκλωση πολυμερών  
ΧΜ-11 Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας 1962 Οργανικές Χημικές Βιομηχανίες (ΟΧΒ), Πρώτες Ύλες, Τεχνολογίες Μετατροπής, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, "Καθαρές Βιομηχανίες", Αξιοποίηση Βιολογικών Πόρων
ΧΜ-12 Τεχνολογίας Καυσίμων & Λιπαντικών 1962 Ορυκτά Καύσιμα, Βενζίνες, Ντήζελ, Αεροπορικά Καύσιμα, Λιπαντικά, Βιοκαύσιμα, Βιοντήζελ, Βιοαιθανόλη, Αέρια  Καύσιμα, Ναυτιλιακά Καύσιμα, Λιπαντικά, Γράσα, Βιολιπαντικά, Διαχείριση Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων, Στερεά Καύσιμα,Λιγνίτες, Ανθρακας, Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων, Πετρελαιοκηλίδες, Εκπομπές Κινητήρων, Βελτιωτικά Πρόσθετα, Φαινόμενο Θερμοκηπίου, Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας Καυσίμων και Λιπαντικών  
ΧΜ-13 Χημείας & Τεχνολογίας Τροφίμων 1962 Τρόφιμα, Αναλύσεις, Χημικές, Φυσικοχημικές, Μικροβιολογικές, Οργανοληπτικές,  Έλεγχος - Διασφάλιση Ποιότητας, Ανάπτυξη Προϊόντων, Σχεδιασμός Διεργασιών, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Ποιότητα τροφίμων, Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, Μελέτες Χρόνου ζωής προϊόντων, Συστήματα HACCP, Οργανοληπτικός Έλεγχος, Στατιστικές Τεχνικές ελέγχου Ποιότητας, Οργάνωση Παραγωγής, Μελέτες βελτίωσης ποιοότητας-αύξησης παραγωγικότητας, Εκπαίδευση Προσωπικού, Εκπαιδευτικό Υλικό, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Ημερίδες 
ΧΜ-14 Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας 1962 Ανόργανες Βιομηχανίες, Παραδοσιακά Κεραμικά, Προηγμένα Κεραμικά (ηλεκτροκεραμικά, μηχανικά κεραμικά), Τεχνολογία Τσιμέντων - Σκυροδέματος - Κονιαμάτων.   
ΧΜ-15 Βιοτεχνολογίας 2001
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΥΜΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                                    
ΤΟΜΕΑ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΤΜ-1 Γενικής Γεωδαισίας 1962 ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΓΗΣ, ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΜ-2 Φωτογραμμετρίας 1962 Φωτογραμμετρία, αεροφωτογραφίες, ψηφιακές εικόνες, απότυπωσεις μνημείων, δορυφορική φωτογραμμετρία  
ΑΤΜ-3 Χαρτογραφίας  (πρώην Αστρονομίας) 1962 Χαρτογραφία, Χάρτης, Γενίκευση, Συμβολισμός, Χαρτογραφικές προβολές, ’τλαντας,Ανάγλυφο, Χωρικά Δεδομένα, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους, Βάσεις Δεδομένων, GIS, GPS, 3D, Υδρογραφία, Γεωπληροφορική, Ψηφιακά Συστήματα Χαρτογραφίας, Ηλεκτρονικοί Χάρτες, ECDIS, Χάρτες στο Διαδίκτυο, Θεματικοί Χάρτες, Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας, Γεωγραφικές Έννοιες & Οντολογίες, Αναπαράσταση Γεωγραφικής Γνώσης
ΑΤΜ-4 Ανώτερης Γεωδαισίας  (πρώην Τοπογραφίας) 1965 γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς και προβολικές απεικονίσεις, δορυφορικές τεχνολογίες εντοπισμού και πλοήγησης, GPS, GALILEO, EGNOS, δορυφορική αλτιμετρία, γεωειδές, βαρυτημετρία, μέθοδοι ανάλυσης και επεξεργασίας ΅ετρήσεων GPS/GNSS, ειδικές τεχνικές χρήσης του GPS σε δίκτυα, τρισδιάστατες βάσεις και μόνιμους σταθμούς, τεχνικές DGNSS, RTK και VRS, GPS και χωροστάθμιση, μέθοδοι επεξεργασίας σή΅ατος στην ανάλυση γεωδαιτικών δεδο΅ένων, τεκτονικές μικρομετακινήσεις, παραμορφώσεις μεγάλων τεχνικών έργων, Ελληνικό Σύστημα Υπηρεσιών Εντοπισμού (Hellenic Positioning System, HEPOS), Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ '87  
ΑΤΜ-5 Κέντρο Παρακολούθησης Δορυφόρων (Διονύσου) 1974 Δορυφορικές τεχνολογίες εντοπισμού και πλοήγησης (Global Navigation Satellite Systems, GNSS), σταθμοί συνεχούς λειτουργίας GNSS, GPS, EGNOS, GALILEO, επίγειες και διαστημικές τεχνικές στη γεωδαιτική μέτρηση μικρομετακινήσεων, παραμορφώσεις μεγάλων τεχνικών έργων, Ελληνικό Σύστημα Υπηρεσιών Εντοπισμού (Hellenic Positioning System, HEPOS), Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ '87, GPS και χωροστάθμιση, γεωδαιτικά δίκτυα, υδρογραφία και πλοήγηση, τεχνικές DGNSS, RTK και VRS, Κινηματικές Δορυφορικές Αποτυπώσεις, Ψηφιακές Καταγραφές Οδικών Δικτύων, διαφορική Συ΅βολο΅ετρία SAR στην παρακολούθηση μικρομετακινήσεων, βαθυμετρικές αποτυπώσεις, ακριβής εντοπισμός για ποντίσεις υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών, υδρογραφικές αποτυπώσεις 
ΑΤΜ-6 Τηλεπισκόπησης 1987 φωτοερμηνεία, τηλεπισκόπηση, αναλογικές μέθοδοι ανάλυσης απεικόνισης/εικόνας, ψηφιακή επεξεργασία/ανάλυση απεικόνισης/εικόνας, αεροφωτογραφία, παγχρωματική απεικόνιση/εικόνα, πολυφασματική απεικόνιση/εικόνα, υπερφασματική απεικόνιση/εικόνα, ραντάρ απεικόνιση/εικόνα,  πολωμένη ραντάρ απεικόνιση/εικόνα, συμβολομετρία, θερμική απεικόνιση/εικόνα, φυσικά διαθέσιμα, ολοκληρωμένες αποδόσεις, ολοκληρωμένα συστήματα πληροφοριών γης/περιβάλλοντος, έμπειρα συστήματα, υπολογιστική όραση, φωτογεωμορφολογία, γεωμορφομετρία, αναγνώριση προτύπων, αντικειμενοστραφής ανάλυση απεικόνισης/εικόνας
 
ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΤΜ-7 Γεωγραφίας 1981 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ανάλυση Χώρου, Χωροθετήσεις-Κατανομές
ΑΤΜ-8 Φυσικής Γεωγραφίας & Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 1999 Το εργαστήριο αναπτύσει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στις επιστημονικές περιοχές της Φυσικής Γεωγραφίας, του Περιβάλλοντος, των Φυσικών Πόρων, της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Πολεοδομίας, της Βιώσιμης Κινητικότητας και των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από έργα και πολιτικές. Διοργανώνει σεμινάρια, συνέδρια και δίνει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.
Δομή εργαστηρίου :  Το εργαστήριο αποτελείται από 3 θεματικές ενότητες για Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, Πολεοδομία και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Βιώσιμη Κινητικότητα.
Λέξεις κλειδιά :  Φυσική Γεωγραφία, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Πολεοδομία, Βιώσιμη Κινητικότητα, Περιβάλλον, Αστικός Σχεδιασμός, Οικιστικά Δίκτυα 
 
ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΤΜ-9 Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων  (πρώην Αγροτικής Τεχνολογίας) 1962 Σχεδιασμός έργων διευθετήσεων υδατορευμάτων και αντιπλημμυρικών έργων, σχεδιασμός αρδευτικών και στραγγιστικών έργων,αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, διερεύνηση των σχέσεων του συστήματος υδατικών πόρων και  περιβάλλοντος,διερεύνηση – παρακολούθηση φυσικών κινδύνων (πλημμύρες, ξηρασίες κλπ), προσομοίωση και διαχείριση παρακτίων υδροφορέων με έμφαση στα προβλήματα υφαλμύρωσης, βαθμονόμηση μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης ροής και κίνησης ρύπων σε υπόγειους υδροφορείς, υδροπληροφορική, γεωστατιστική και στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση στην υδρολογία υπογείων ροών και μεταφορά ρύπων
ΑΤΜ-10 Δομικής Μηχανικής & Στοιχείων Τεχνικών Έργων 1967 Προσδιορισμός αντοχής σε θλίψη, κάμψη, εφελκυσμό και τάσης αναδίπλωσης, προσδιορισμός κοκκομετρικής διαβάθμισης εδαφών, διαπερατότητας σταθερού φορτίου, ορίων Atterberg, έλεγχος σκυροδέματος με υπερήχους, με κρουσίμετρο, με εξόλκευση ήλων, με χρήση ακτίνων Χ, έλεγχος σκυροδέματος οπλισμένου με FRP, μέτρηση ανηγμένων παραμορφώσεων και μετατοπίσεων με διατάξεις παραμορφωσιομέτρων ηλεκτρικής αντίστασης, οπτικών ινών και LVDT, ανάλυση τεχνικών έργων με υπολογιστικές μεθόδους, γεωτεχνική μελέτη πρανών και σηράγγων, διερεύνηση κινδύνου κατολισθήσεων έναντι στατικών και σεισμικών φορτίων σε συνδυασμό με βροχοπτώσεις, ανάπτυξη λογισμικού για την εκπαίδευση σε θέματα εφαρμοσμένης μηχανικής και την ανάλυση γεωτεχνικών έργων και έργων από Ο.Σ.  
ΑΤΜ-11 Συγκοινωνιακής Τενικής 1998 Σχεδιασμός Οδών, Λειτουργία οδών, Οδική Ασφάλεια, Αξιολόγηση Οδών, GIS-T, Μητρώο Οδών
ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ                                                                                                                    
ΤΟΜΕΑ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΜΜ-1 Γεωλογίας  (πρώην Γενικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας) 1962 Γεωλογία, Γεωμορφολογία, Ιζηματολογία, Παράκτια- Θαλάσσια Γεωλογία, Γεωλογική -Γεωμορφολογική χαρτογράφηση
ΜΜΜ-2 Ορυκτολογίας - Πετρογραφίας - Κοιτασματολογίας 1962 ορυκτά, πετρώματα, αδρανή υλικά, αμίαντος, διογκούμενα ορυκτά, Fe-Ni-ούχοι λατερίτες, βωξίτες, άργιλοι, μάρμαρα, μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά  
ΜΜΜ-3 Τεχνικής Γεωλογίας - Υδρογεωλογίας 2001 Τεχνική Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Κατολισθήσεις, Γεωλογικά και υδρογεωλογικά προβλήματα 
ΤΟΜΕΑ  ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΜΜ-4 Εξόρυξης Πετρωμάτων 
(πρώην Έρευνας & Εκμετάλλευσης Μεταλλείων)
1962 Εξόρυξη Πετρωμάτων, Εκρηκτικές Υλες, Ελεγχος Δονήσεων, Κοπή Πετρωμάτων, Μηχανική Πετρωμάτων, Βραχομηχανική, Υπαίθριες Εκμεταλλεύσεις, Λατομεία, Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις, Σήραγγες, Εξοπλισμός Μεταλλείων-Λατομείων, Προσομοίωση, Μοντελοποίηση  
ΜΜΜ-5 Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής 1962 Εκπαίδευση Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών, Περιβάλλον – Μεταλλευτική Δραστηριότητα και Τεχνικά Έργα, Υπόγεια Έργα, Oικονομία - Management, Βιομηχανικά Ορυκτά, Eφαρμογές Γεωστατιστικής, Mοντελοποίηση, Brownfields, Aνάπτυξη Eφαρμογών Πολυμέσων και Εικονικής Πραγματικότητας.
ΜΜΜ-6 Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής 1992 Γεωφυσική, Γεωτρήσεις  
ΜΜΜ-7 Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων 2003 ΣΗΡΑΓΓΟΠΟΙΪΑ, ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ
ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΜΜΜ-8 Μεταλλουργίας 1962 Μεταλλουργία, Μεταλλεύματα, Βιομηχανικά ορυκτά, Επεξεργασία αποβλήτων, Σχεδιασμός διεργασιών, Σχεδιασμός αντιδραστήρων, Προσομοίωση, Αποκατάσταση εδαφών  
ΜΜΜ-9 Μεταλλογνωσίας 1962 Φυσική Μεταλλουργία, Μεταλλογνωσία, Μεταλλοτεχνία, Βιομηχανικά  Κράματα, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Μικροανάλυση, Διάβρωση, Αστοχία Υλικών, Επιμεταλλώσεις, Επικαλύψεις, Συγκολλήσεις, Κεραμικά, Πυρίμαχα, Ηλεκτρονικά Υλικά (Αγώγιμα, Ημιαγώγιμα, Διηλεκτρικά, Μαγνητικά, Υπεραγώγιμα)
ΜΜΜ-10 Εμπλουτισμού των Μεταλλευμάτων 1980 Mηχ. Προπαρασκευή μεταλλευμάτων, βιομηxανικών ορυκτών και πετρωμάτων, Eλάττωση μεγέθους τεμαχίων (θραύση, λειοτρίβηση), ταξινόμηση (κοσκίνιση, υγρή κοσκίνιση, Εμπλουτισμός μεταλλευμάτων και βιομηxανικών ορυκτών, ανακύκλωση στερεών αποβλήτων, Επεξεργασία και καθαρισμός υγρών αποβλήτων, Ελεγχος μηχανικών χαρακτηριστικών μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών (υπολογισμός δείκτη Bond) και πετρωμάτων (δοκιμές Los Angeles, προσδιορισμός αντοχής για χρήση στην ελάττωση μεγέθους).
Προσδιορισμός χαρακτηριστικών σχήματος αδρανών υλικών σκυροδέματος, προϊόντων θραύσης κ.τ.λ., Σχεδιασμός και Οικονομοτεχνικές μελέτες εγκαταστάσεων εμπλουτισμού μεταλλευμάτων και παραγωγής αδρανών υλικών,  Μηχανική ελάττωση μεγέθους τεμαχίων μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων, Εμπλουτισμός, μεταλλευμάτων και Βιομηχανικών Ορυκτών, Ανακύκλωση απορριμμάτων, Παραγωγή τσιμέντου, αδρανών υλικών και σκυροδέματος.
ΜΜΜ-11 Επιστήμης & Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία & Τεχνολογία Υλικών 1998 (από αλλού:)  Έρευνα στις εξής επιστημονικές περιοχές:  Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία.  Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επεξεργασίας για απόβλητα υψηλού κινδύνου (ραδιενεργά, τοξικά κλπ).  Προηγμένη επεξεργασία βιομηχανικών, αστικών και γεωργικών υγρών αποβλήτων.  Μηχανισμοί κινητικότητας και συσσώρευσης ρύπων στο περιβάλλον.  Πηγές εκπομπής, μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις και απόθεση αερολυμάτων και ατμοσφαιρικών ρύπων.  Περιβαλλοντική προσομοίωση φυσικών υδάτινων πόρων.  Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην Περιβαλλοντική Μηχανική.
ΜΜΜ-12 Υπολογιστικής Ρεολογίας & Επεξεργασίας Πλαστικών & Σύνθετων Υλικών 2001 ρεολογία, πολυμερή, σύνθετα υλικά, πλαστικά, μορφοποίηση, λογισμικά, διεργασίες μορφοποίησης υλικών, εκβολή, κυλίνδρωση, χύτευση με έγχυση, εκβολή με εμφύσηση, εκβολή ινών, χύτευση με εμφύσηση, ρεομετρία, ρεολογικός χαρακτηρισμός, υλικά ψευδοπλαστικά, ιξωδοπλαστικά, ελαστικά, τρόφιμα, πολτοί, πολφοί, ιλείς, κλπ.  
ΣΧΟΛΗΣ  ΝΑΥΠΗΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                                                                                    
ΝΜΜ-1 Πλωτών Κατασκευών & Συστημάτων Αγκύρωσης (2005) Εξέδρες Εξόρυξης Πετελαίου, Συστήματα Αγκύρωσης, Εύκαμπτοι Θαλάσσιοι Αγωγοί, Πλωτοί Τερματικοί Σταθμοί Αποθήκευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, Συσκευές Ανάκτησης Κυματικής Ενέργειας, Πλωτά Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα, Πλωτές Μαρίνες, Πλωτοί Κυματοθραύστες, Υποβρύχια οχήματα για ωκεανογραφικές εφαρμογές
ΝΜΜ-2 Θαλασσίων Μεταφορών (2006) ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΝΑΥΤΙΛΙΑ  
ΤΟΜΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΝΜΜ-3 Μελέτης  Πλοίου 1991 Μελέτη και σχεδίαση πλοίου
ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
ΝΜΜ-4 Ναυτικής & Θαλάσσιας Υδροδυναμικής 
(πρώην "Ναυπηγικής" της Σχολής ΜΜ)
1962 Πειράματα σε πρότυπα πλοίων και μετρήσεις σε θαλάσσιο περιβάλλον επί προτύπων και πλοίων, υπολογιστική υδροδυναμική, θαλάσσιο περιβάλλον  
ΤΟΜΕΑ  ΝΑΥΤΙΚΗΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΜΜ-5 Ναυτικής  Μηχανολογίας 1976 ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΜΕΑ  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΝΜΜ-6 Ναυπηγικής  Τεχνολογίας 1975 Ναυπηγικά Υλικά, Σύνθετα Υλικά, Μεταλλικά Υλικά, Μηχανική, Στατική και Δυναμική Συμπεριφορά, Θερμικές Κατεργασίες, Επιφανειακές Κατεργασίες, Συγκολλήσεις, Χυτεύσεις, Διάβρωση και Προστασία, Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι, Μεταλλογραφία, Θραυστογραφία, Ανάλυση και σχεδιασμός θαλάσσιων κατασκευών, Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, Πραγματογνωμοσύνη  
ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ                                                                                                                    
(πρώην Γενικού Τμήματος)
ΤΟΜΕΑ  ΦΥΣΙΚΗΣ
ΣΕΜΦΕ-1 Φυσικής 1962 Μετρήσεις φυσικών μεγεθών, Παραγωγή & Ανίχνευση Σωματιδίων & Ακτινοβολιών, Μετρήσεις διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας, Οπτική Φασματοσκοπία, Συστήματα Laser και Εφαρμογές, Μετρήσεις Lidar, Μετρήσεις Ηλεκτρονικής Φυσικής, Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας & Ύλης
ΤΟΜΕΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
(διαθέτει μόνο θεσμοθετημένα "Σπουδαστήρια", 2, για Εφαρμοσμένα & Ανώτερα Μαθηματικά)
ΤΟΜΕΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΣΕΜΦΕ-2 Αντοχής  Υλικών 1962 Εκπαίδευση, Πιστοποιητικά ποιότητας υλικών, Έρευνα μηχανικής υλικών.  
ΣΕΜΦΕ-3 Εφαρμοσμένης Μηχανικής & Φωτοελαστικότητας 1974 Ανάλυση τάσεων, ρωγμές, ιδιόμορφα σημεία, πειραματικές οπτικές μέθοδοι, καυστικές, φωτοελαστικότητα
ΤΟΜΕΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥ
(διαθέτει μόνο θεσμοθετημένα "Σπουδαστήρια", 2, για Φιλοσοφία & Εφαρμοσμένη Οικονομική)
ΣΥΝΟΛΟ =  131 Θεσμοθετημένα Εργαστήρια   (για τα 5 σε παρένθεση εκκρεμεί ΦΕΚ από το ΥΠΕΠΘ)