ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος
και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών

../images/pyrforos.gif (30295 bytes)

METSOVION INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER
M.I.R.C. of the N.T.U.A.
for the protection and development of mountainous environment
and local European cultures


 

The 3rd Interdisciplinary Interuniversity Conference of the N.T.U.A.

"INTEGRATED DEVELOPMENT OF MOUNTAINOUS REGIONS. THEORY AND PRACTICE."

Metsovon, 7-10 June 2001


back to main page

 

back to top