• Πρόσφατες Ανακοινώσεις:


 •     10.06.2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 8ης/2011 Συνεδρίασης της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Θέμα 12ο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ "ΠΕΒΕ 2011"
    - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
    - ΕΝΤΥΠΑ
    - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ •     21.10.2010
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 9ης/2010 Συνεδρίασης της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 15.10.2010.

  Θέμα13ο:Έγκριση χρηματοδότησης προτάσεων στο πλαίσιο του ΠΕΒΕ 2010. Απόφαση Συγκλήτου.

  Αποτελέσματα ΠΕΒΕ 2010: PROTASEIS PEVE 10

  Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι όλων των προτάσεων ΠΕΒΕ 2010, θα ενημερωθούν από τη γραμματεία της ΣΕΒΕ για την παραλαβή αντιγράφου της βαθμολογίας των Κριτών τις προσεχείς ημέρες.

   

  14.05.2010

  ΑΠΟΦΑΣΗ 4ης/2010 Συνεδρίασης της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, 14.05.2010.

  • ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΒΕ 2010

  • ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕΒΕ 2010,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28 ΜΑΙΟΥ 2010.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

  14.04.2010

  ΑΠΟΦΑΣΗ 3ης/2010 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 26.03.2010

  -Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας "ΠΕΒΕ 2010". ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

   

  29.10.2009

  Αποτελέσματα ΠΕΒΕ 2009: PROTASEIS PEVE09

   

  11.02.2009

  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΒΕ2007

   Τα προγράμματα ΠΕΒΕ 2007 έχουν, στην πλειοψηφία τους, διάρκεια 24 μήνες και ολοκληρώνονται στις 04.11.2009.Όπως αναφέρεται ρητά στον Κανονισμό του νέου ΠΕΒΕ 2009:"Μέλη ΔΕΠ που είναι Ε.Υ. έργων χρηματοδοτηθέντων σε προηγούμενα Π.Ε.Β.Ε. μπορούν να υποβάλλουν πρόταση ως Ε.Υ.στο Π.Ε.Β.Ε 2009 μόνον εφ' όσον τα τρέχοντα χρηματοδοτούμενα προγράμματά τους έχουν καταληκτική ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης του Π.Ε.Β.Ε. 2009, όπως αυτή προβλέπεται στην προκήρυξη.....""Η διαχειριστική περίοδος για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΒΕ 2009 θα αρχίσει την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2009 - 2010".Επειδή η έναρξη του ακαδ. έτους 2009 - 2010 θα γίνει, πιθανότατα, πριν απο την λήξη των προγραμμάτων ΠΕΒΕ 2007, η Σ.Ε.Β.Ε. αποφάσισε ότι: οι Επιστημονικοί υπεύθυνοι προγραμμάτων ΠΕΒΕ 2007 που επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση στο ΠΕΒΕ 2009 μπορούν να την καταθέσουν κανονικά (ως τις 3 Απριλίου 2009).Εφ'όσον εγκριθεί η χρηματοδότηση της πρότασης στο ΠΕΒΕ 2009, θα προχωρήσουν σε διαχειριστική έναρξη έργου ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ότι θα έχει κατατεθεί στο πρωτόκολλο της Ε.Δ.ΕΙ.Λ. η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του έργου στο ΠΕΒΕ2007 έως τις 04.11.2009.

  10.02.2009

  Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής  Έρευνας «ΠΕΒΕ 2009». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων : Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009.

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται στο Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ