English 

Σύγκλητος

Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο συλλογικό όργανο χάραξης και εποπτείας της πολιτικής του Ιδρύματος. Συγκροτείται από την τριμελή Πρυτανεία, τους Προέδρους και εκπροσώπους των Σχολών καθώς και εκπροσώπους των φοιτητών και προσωπικού.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Συγκλήτου είναι οι ακόλουθες:

  • Γενική εποπτεία της λειτουργίας του ΕΜΠ και της τήρησης των νόμων του κράτους και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος.
  • Καθορισμός της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Α.Ε.Ι. προγραμματισμός και στρατηγική ανάπτυξής του, τακτικός απολογισμός των σχετικών δραστηριοτήτων.
  • Υποβολή προτάσεων ή ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του Ιδρύματος με το κοινωνικό περιβάλλον και την παραγωγή, για τη συμβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη και διαρκεί εκπαίδευση και επιμόρφωση των μηχανικών καθώς και για τη συνεργασία με ελληνικά ή ξένα εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.