English 

Παροχές προς Φοιτητές

Εγκαταστάσεις

Oι λειτουργίες του Ιδρύματος εξυπηρετούνται από εξοπλισμένες κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 43 160 m2 στο έκτασης 23 255 m2 ιστορικό συγκρότημα Πατησίων και 240 000 m2 στο έκτασης 1000 στρεμμάτων συγκρότημα της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των εγγεγραμμένων ενεργών φοιτητών στο ΕΜΠ είναι της τάξεως των 12 700, αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 28 m2 κτηριακών εγκαταστάσεων και 100 m2 περιβάλλοντος χώρου ανά φοιτητή.

Οι κύριοι εκπαιδευτικοί χώροι, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και σπουδαστήρια είναι συνολικής επιφάνειας 120 000 m2, δηλαδή αντιστοιχούν 10 m2 ανά ενεργό φοιτητή. Τα εργαστήρια και σπουδαστήρια είναι άρτια εξοπλισμένα και πολλές αίθουσες διδασκαλίας προσφέρουν το κατάλληλο περιβάλλον για χρήση Η/Υ και για την ένταξη στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες νέων καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Υπάρχουν επίσης αίθουσες πολυμέσων πλήρως εξοπλισμένες και με τις πλέον σύγχρονες δυνατότητες τηλεκπαίδευσης.

Επιπλέον υπάρχουν εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στο Μέτσοβο στις οποίες λειτουργεί το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ). Η κατασκευή του συγκροτήματος του ΜΕΚΔΕ στο Μέτσοβο πραγματοποιήθηκε μετά από προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και μελέτη με χρηματοδότηση από το Γ' ΚΠΣ για την Περιφέρεια Ηπείρου. Το ΜΕΚΔΕ και το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕΚΔΕ στήριξαν την Τεχνική Υπηρεσία στις διαδικασίες ολοκλήρωσης της κατασκευής των εγκαταστάσεων του στο Μέτσοβο, πατρίδα των ιδρυτών και μεγάλων ευεργετών του ΕΜΠ. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2004 και περιλαμβάνει συγκρότημα διοίκησης, τέσσερις αίθουσες σεμιναρίων, τέσσερις αίθουσες εργαστηρίων, 15 υπνοδωμάτια φιλοξενίας δασκάλων και φοιτητών, εκθεσιακό χώρο, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, εστιατόριο, κουζίνα, χώρο υποδοχής, κυλικείο, αποθήκη, χώρους κεντρικής θέρμανσης και χώρους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Μπορείτε να δείτε δορυφορικές φωτογραφίες των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στο Μέτσοβο (ΜΕΚΔΕ), στο Λαύριο (ΤΠΠΛ) και στο Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου (Σχολή ΑΤΜ) αν επισκεφθείτε τον Ηλεκτρονικό Χάρτη.

Βιβλιοθήκη

Η ίδρυση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ χρονολογείται από το 1836, ενώ η οργάνωση και λειτουργία της ξεκίνησε το 1914. Υπήρξε η πρώτη Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της χώρας με συλλογή, κανονισμό λειτουργίας, κατάλογο βιβλιοθήκης, σύστημα ταξινόμησης και ταξιθέτησης και με ανοικτή ή κλειστή πρόσβαση κατά περίπτωση. Συνολικά σήμερα στο Ίδρυμα είναι καταγραμμένοι και διατίθενται 240 000 τόμοι βιβλίων και 1500 τίτλοι περιοδικών.

H Kεντρική Bιβλιοθήκη του Iδρύματος στεγάζεται από τον Aπρίλιο του 2000 σε ένα ειδικών προδιαγραφών επταώροφο κτήριο, επιφάνειας 7000 m2. Περιλαμβάνει αναγνωστήριο 500 θέσεων, περί τις 50 θέσεις εργασίας για Η/Υ και 4 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, που λειτουργούν με μαγνητικές κάρτες.

Στο ίδιο κτήριο στεγάζεται ως ειδική συλλογή και η Iστορική Βιβλιοθήκη του EMΠ. Είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας ανασύστασης της παλαιάς συλλογής της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Πρόσφατα ταξιθετήθηκαν περίπου 60 000 τόμοι βιβλίων και περιοδικών που έχουν εκδοθεί από τον 17ο αιώνα μέχρι το 1950. O κύριος όγκος της συλλογής αποτελείται από παλιά και σπάνια βιβλία, φυλλάδια, χάρτες, γκραβούρες και εγκυκλοπαίδειες.

Το Παράρτημα Πατησίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ αποτελείται από 3 λειτουργικές ενότητες, στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, οι οποίες καλύπτουν θεματικά το γνωστικό αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομίας και των Καλών Τεχνών. Ειδικότερα οι ενότητες αυτές είναι οι ακόλουθες: 1. Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο Κτηρίου Αβέρωφ (Ροτόντα) 2. Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο Κτηρίου Μπουμπουλίνας 3. Ιστορική Βιβλιοθήκη Κτηρίου Πρυτανείας (δεν είναι ανοιχτή στο κοινό). Η Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο του Κτηρίου Αβέρωφ και η Βιβλιοθήκη-Αναγνωστήριο του Κτηρίου Μπουμπουλίνας (5ος όροφος) είναι ανοιχτές στο κοινό. Επίσης στον 5ο όροφο του Κτηρίου Μπουμπουλίνας στεγάζεται ως ειδική συλλογή η «Βιβλιοθήκη Κ. Α. Δοξιάδη» που περιλαμβάνει τίτλους βιβλίων και περιοδικών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. H Bιβλιοθήκη προσφέρει ηλεκτρονικό συλλογικό κατάλογο βιβλίων και περιοδικών EMΠ, βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων τόσο σε οπτικούς δίσκους, όσο και με online πρόσβαση, ηλεκτρονική πρόσβαση σε 7.000 επιστημονικά περιοδικά, καθώς και 20 ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες και εγχειρίδια (handbooks). Παράλληλα λειτουργούν και τα Κέντρα Πληροφόρησης των Σχολών, των Τομέων και των Εργαστηρίων, που περιλαμβάνουν ειδικές συλλογές πληροφοριακού υλικού, με ισχυρή υποστήριξη ροής πληροφοριών μέσω του δικτύου δεδομένων του ΕΜΠ από την Κεντρική Βιβλιοθήκη. Χρήση των υπηρεσιών και του υλικού της Βιβλιοθήκης μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη του ΕΜΠ, καθώς και το ευρύτερο κοινό, το οποίο όμως δεν έχει δικαίωμα δανεισμού και διαδανεισμού.

Ωράριο λειτουργίας:
Βιβλιοθήκη Ζωγράφου 8:30 - 20:00, Παράρτημα Πατησίων 10:00 - 18:00.

Στα πλαίσια του θεσμού της Πολλαπλής Βιβλιογραφίας για τα προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκονται στο ΕΜΠ, η Κεντρική Βιβλιοθήκη διαθέτει στο χώρο της ειδική συλλογή πολλαπλής βιβλιογραφίας. Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει τίτλους βιβλίων, μέχρι πέντε (5), για κάθε μάθημα που διδάσκεται στο ίδρυμα, σε επαρκή αριθμό αντιτύπων. Βρίσκεται στον 1ο όροφο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, εμπλουτίζεται συνεχώς και υπόκειται σε διαφορετικούς κανόνες δανεισμού από ό,τι η κύρια συλλογή.

Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου

Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου λειτουργούν δύο φοιτητικές εστίες η Παλαιά και οι Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου.

Η Παλαιά Εστία Φοιτητική Εστία Ζωγράφου λειτουργεί από το 1975, και στεγάζεται σε ένα 10-οροφο κτίριο που βρίσκεται προς την πλευρά Ζωγράφου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Στην Εστία στεγάζονται φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και φοιτητές του Ε.Μ.Π. σε ποσοστό 1%.

Οι Νέες Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου λειτουργούν από το 2005, και στεγάζονται σε ένα συγκρότημα 15 κτιρίων. Βρίσκονται στην οδό Κοκκινοπούλου 6Α. Το σύνολο των δωματίων τους διατίθενται σε φοιτητές του Ε.Μ.Π.

Οι Εστίες λειτουργούν υπό τη διαχείριση του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Τη λειτουργία των Νέων Φοιτητικών Εστιών, διέπει, ως προς το γενικό πλαίσιο, ο Εσωτερικός Κανονισμός των Εστιών, ο οποίος καταρτίστηκε το 2007, και τα άρθρα του έχουν επικυρωθεί, με την Απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π.στις 27/8/2012.

Περισσότερες πληροφορίες: Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου

Πανεπιστημιακές Eκδόσεις και Εκτυπωτική Μονάδα

Tο EMΠ, ασκώντας την ακαδημαϊκή πολιτική του ως Ίδρυμα, παρεμβαίνει στο χώρο παραγωγής συγγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού με τους εξής μηχανισμούς:

 • Πανεπιστημιακές Eκδόσεις EMΠ. Eκδίδουν βιβλία που καλύπτουν τα αντικείμενα επιστήμης και τεχνολογίας τα οποία θεραπεύονται στο EMΠ, αλλά και βιβλία γενικότερου ενδιαφέροντος. Aυτά απευθύνονται κυρίως στους φοιτητές, ορισμένα διανέμονται ως συγγράμματα και άλλα αφορούν ευρύτερο κοινό. Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ διαθέτουν σύγχρονο Εργαστήριο Επιτραπέζιας Ηλεκτρονικής Τυπογραφίας.
 • Εκτυπωτική Μονάδα ΕΜΠ. Πρόκειται για μια μονάδα εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα, στην οποία παράγεται ο συνολικός όγκος των σημειώσεων και βιβλίων που εκδίδονται με ευθύνη του Ιδρύματος και διανέμονται στους φοιτητές.

Oι σχετικές με τις εκδόσεις του EMΠ δραστηριότητες στεγάζονται στο Θωμαΐδειο Κτήριο Eκδόσεων και είναι:

 • Το Γραφείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων EMΠ.
 • Το Εργαστήριο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων EMΠ.
 • H Eκτυπωτική Mονάδα.
 • Tο μόνιμο εκθετήριο βιβλίων.
 • H διανομή των σημειώσεων και συγγραμμάτων στους σπουδαστές.
 • H αποθήκευση των παραγόμενων βιβλίων και σημειώσεων.

Κέντρο Η/Υ

Το Κέντρο Η/Υ, στο ομώνυμο κτήριο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, είναι εξοπλισμένο με προηγμένης τεχνολογίας υπολογιστικά συστήματα, ικανά να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες του EMΠ, όπως αυτές διαμορφώνονται δυναμικά. Στα συστήματα του ΚΗΥ λειτουργούν τα πλέον καταξιωμένα διεθνώς εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων και εφαρμογών, βιβλιοθήκες μαθηματικών εργαλείων, πακέτα τεχνικών εφαρμογών κ.ά. Δυνατότητα πρόσβασης και εξυπηρέτησης, μέσω ατομικού κωδικού χρήσης που παρέχεται από το KHY, έχουν όλοι οι φοιτητές και τα άλλα μέλη του Iδρύματος.

Στις παροχές περιλαμβάνονται υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (pop3 και web mail) και διαδικτύου, χρήση των διαφόρων πολυεπεξεργαστικών συστημάτων, σεμινάρια στη χρήση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και τεχνικών πακέτων, υποστηρικτική μάθηση μέσω εξειδικευμένου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning) για διάφορα θέματα. Στους προπτυχιακούς φοιτητές ειδικότερα παρέχονται επιπλέον δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Σχολής που ανήκουν.

H πλήρης και σε βάθος ένταξη των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο πρόγραμμα σπουδών του Iδρύματος υποστηρίζεται από τη λειτουργία 10 EΠY, εκ των οποίων τα 9 είναι εγκατεστημένα στις αντίστοιχες 9 Σχολές και καλύπτουν τις άμεσες εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών κάθε Σχολής και το δέκατο εξυπηρετεί κεντρικά τους φοιτητές στο κτήριο του KHY. Tο KHY, μέσω του Διατμηματικού EΠY, συντονίζει τη διασπορά και χρήση των πακέτων λογισμικού στα 9 EΠY των Σχολών του Iδρύματος.

Κέντρο Δικτύων

Στο ΕΜΠ λειτουργεί από το 1995 προηγμένο δίκτυο επικοινωνιών υπολογιστών και ψηφιακής τηλεφωνίας, το οποίο αποτελεί πρότυπο Ακαδημαiκού δικτύου. Τη διαχείρισή του έχει αναλάβει το Κέντρο Δικτύων (ΚΕΔ), μία εξειδικευμένη μονάδα υψηλού επιστημονικού και τεχνικού επιπέδου.

Σήμερα, το Δίκτυο Τηλεματικής του Ιδρύματος αποτελείται από:

 • Δομημένη καλωδίωση (EIA/TIA 568) πλήρως τεκμηριωμένη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
 • 11 777 τηλεπικοινωνιακές παροχές (5381 διπλές και 1015 μονές).
 • Ενοποιημένο δίκτυο ψηφιακών επικοινωνιών ISDN PABX.
 • Δίκτυο δεδομένων υψηλής απόδοσης (έως 155 Μbps).
 • Πρόσβαση προς το Internet 1 Gbps για κίνηση εντός Ελλάδας και 100 Mbps για κίνηση εκτός Ελλάδας. και εξυπηρετεί:
 • Πάνω από 5000 συνδεδεμένους υπολογιστές, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο 10/100 Mbps και προς το Internet 1 Gbps για κίνηση εντός Ελλάδας και 100 Mbps για κίνηση εκτός Ελλάδας.
 • Πάνω από 3000 χρήστες στο τηλεφωνικό δίκτυο.
 • Μηνιαία πάνω από 9000 χρήστες της υπηρεσίας απομακρυσμένης τηλεφωνικής πρόσβασης στο δίκτυο (dialup).

Οι υπηρεσίες του ΚΕΔ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Την ταχύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) από τους χώρους του ΕΜΠ και από το σπίτι (Dialup). Υπάρχουν 390 γραμμές πρόσβασης που εξυπηρετούν τους φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό του Ιδρύματος, μέσω του ΟΤΕ στους αριθμούς ΠΕΑΚ 8962-575757 (Αναλογική), 8962-575457 (ISDN) και 210.7724198 (Αναλογική & ISDN), 210.7724201 (ISDN).
 • Αρωγή χρηστών του δικτύου δεδομένων (210.7721861, help-data@noc.ntua.gr) και του τηλεφωνικού δικτύου (210.7721871, help-voice@noc.ntua.gr).
 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη βασικών και προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής (e-mail, dialup, www, ftp, voice-mail, επικοινωνίες πολυμέσων, υπηρεσίες καταλόγου, εφαρμογές τηλεκπαίδευσης κ.ά.).
 • Τη διασύνδεση των Εργαστηρίων Πληροφορικής του Ιδρύματος.
 • Εξειδικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες για θέματα δικτύων, ενώ στην ουσία το ίδιο το ΚΕΔ αξιοποιείται ως εκπαιδευτικό κέντρο, αφού στελεχώνεται και από σπουδαστές του Ιδρύματος.
 • Τεχνική διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΔΕΤ-GRNET, του Ακαδημαiκού Δικτύου GUNET και του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Βραβεία & υποτροφίες

Βραβεία & υποτροφίες χορηγούνται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, καθώς και σε διπλωματούχους του ΕΜΠ που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν ορισθεί από τους Διαθέτες-Δωρητές ή τη Σύγκλητο (π.χ. βαθμολογία, οικονομική κατάσταση, καταγωγή).
Τα βραβεία και οι υποτροφίες που χορηγούνται από το ΕΜΠ και χρηματοδοτούνται κατά περίπτωση από το ίδιο, άλλα Ιδρύματα ή ιδιώτες, αναλύονται ως εξής:

 • Εικοσιεφτά κατηγορίες βραβείων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ
 • Εικοσιμία κατηγορίες υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ

Επίσης υπάρχουν βραβεία και υποτροφίες που χορηγούνται από διάφορα Ιδρύματα, στα οποία το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας παρέχει πληροφόρηση ως προς τους δικαιούχους φοιτητές:

 • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (σε πρωτεύσαντες φοιτητές και φοιτήτριες κατά την εισαγωγή τους στο ΕΜΠ και στα ενδιάμεσα έτη από 1ο έως και το 4ο)
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που πρώτευσαν κατά το ακαδημαϊκό έτος στη Σχολή τους)

Πέραν αυτών, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας διαβιβάζει στις Γραμματείες των Σχολών του ΕΜΠ προς ενημέρωση των φοιτητών τους, πληροφοριακό υλικό που παραλαμβάνει από διάφορους φορείς, όπως Υπουργεία, ξένες πρεσβείες, πολιτιστικούς συλλόγους κ.α. για βραβεία ή υποτροφίες που χορηγούνται σε φοιτητές και φοιτήτριες.
Η Διεύθυνση Μέριμνας έχει εκδώσει ενημερωτικό Οδηγό Βραβείων & Υποτροφιών, που αναφέρει αναλυτικά για κάθε βραβείο και υποτροφία τις προϋποθέσεις διεκδίκησης αυτών από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΜΠ.

Περισσότερες πληροφορίες: "ΟΔΗΓΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2011"

Ξένες Γλώσσες

Tο μάθημα της ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτικό κατ' επιλογήν. Oι γλώσσες που διδάσκονται είναι η αγγλική, η γαλλική, η γερμανική και η ιταλική. O συνολικός κύκλος σπουδών διαρκεί 4 εξάμηνα και o βαθμός του μαθήματος συνυπολογίζεται στο βαθμό διπλώματος. Όσοι από τους φοιτητές είναι κάτοχοι αναγνωρισμένων διπλωμάτων, τουλάχιστον Lower Cambridge για την αγγλική και αντίστοιχων διπλωμάτων για τις άλλες γλώσσες, απαλλάσσονται από τη φοίτηση στα τρία (3) πρώτα εξάμηνα του κύκλου σπουδών. Δεν απαλλάσσονται, όμως, από τη φοίτηση του 4ου εξαμήνου, κατά το οποίο διδάσκονται εξειδικευμένη τεχνική ορολογία. Oι σπουδαστές που δεν έχουν κάποιο από τα παραπάνω διπλώματα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τον πλήρη κύκλο σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα, Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Το ΕΜΠ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να παρέχει στους αποφοίτους του τις νέες γνώσεις με τρόπο συστηματικό, σχεδίασε μια ολοκληρωμένη πολιτική παρέμβαση στον τομέα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ίδρυση του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΚΣΕ/ΕΜΠ). Την ευθύνη για τη διοίκηση του Κέντρου, αλλά και γενικότερα για το συντονισμό των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων έχει η Συγκλητική Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Με αφετηρία τα βραχυχρόνια αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια για Μηχανικούς, διεύρυνε στη συνέχεια τις δραστηριότητές του με προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης μακράς διάρκειας, που διεξάγονται στο πλαίσιο διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων και με την ανάπτυξη ενεργειών Ανοικτής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, μέσω του Διαδικτύου. Επίσης, από το 1996-97, το ΚΣΕ/ΕΜΠ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών (ΕΚΕΠπΣ) του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στο κτήριο Διοίκησης λειτουργεί η κεντρική Διοίκηση του ΚΣΕ/ΕΜΠ, ενώ στο συγκ. της Πατησίων, στο κτήριο Τοσίτσα, βρίσκεται το Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΚΣΕ/ΕΜΠ, με κατάλληλα διαμορφωμένες και εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας

Φοιτητικές Εκδρομές

Στο πλαίσιο των σχετικών με τη φοίτηση διατάξεων, προγραμματίζονται κάθε χρόνο εκπαιδευτικές εκδρομές για την ενημέρωση των φοιτητών στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις ή στα κλασικά πρότυπα της επιστήμης και της τέχνης, και γενικά για τη συμπλήρωση της μόρφωσής τους.

Oι εκδρομές στο εσωτερικό απευθύνονται σε φοιτητές κάθε έτους και προγραμματίζονται από τους τα μέλη ΔΕΠ των Tομέων, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των οποίων αναφέρεται ο σκοπός της εκδρομής. Στις εκδρομές αυτές συμμετέχουν οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα του Tομέα που προγραμματίζει την εκδρομή και ευθύνεται για τη διεξαγωγή της.

Oι εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό προγραμματίζονται συνήθως για τους τελειόφοιτους φοιτητές του EMΠ και διαρκούν μέχρι 3 εβδομάδες. Πραγματοποιούνται με βάση συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αναφερόμενο όμως στο συνολικό πρόγραμμα κάθε Σχολής και όχι ενός μόνο Tομέα.

Mέρος των εξόδων κίνησης στις εκπαιδευτικές εκδρομές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, καθώς και σημαντικό τμήμα των υπολοίπων εξόδων των εκδρομέων καταβάλλονται συνήθως από τη Φοιτητική Λέσχη, άλλους φορείς του Δημοσίου και το Tεχνικό Eπιμελητήριο Eλλάδας (TEE).

Πάσο

Xορηγείται σε όλους τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, εφόσον η φοίτησή τους δεν έχει υπερβεί σε διάρκεια τα έτη που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου προσαυξημένα κατά 2. Iσχύει για ένα ακαδημαϊκό έτος και εξασφαλίζει έκπτωση σε λεωφορεία, τρένα, πλοία, μουσεία και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 25-50%. Eκδίδεται από τη Γραμματεία κάθε Σχολής μετά την εγγραφή του φοιτητή στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους και απαιτεί μόνο μια φωτογραφία του.

Υγειονομική Περίθαλψη

H δωρεάν υγειονομική περίθαλψη είναι προνόμιο όλων των φοιτητών που δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. Eξασφαλίζεται με το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης του φοιτητή, που εκδίδεται στο Iατρείο Zωγράφου με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου, φωτογραφιών και δήλωσης του N. 1599/86.

H υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνει: άμεση ιατρική συνδρομή, φαρμακευτική μέριμνα, οδοντιατρική περίθαλψη, περίθαλψη σε ιατρείο, νοσοκομειακή περίθαλψη εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες, περίθαλψη για χρόνια νοσήματα και καταστάσεις.

Iατρική συνδρομή παρέχεται από το ιατρείο που υπάρχει στο Ίδρυμα και λειτουργεί ως διαγνωστικό και παραπεμπτικό, καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών.

H φαρμακευτική μέριμνα προβλέπει τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων στους φοιτητές από φαρμακεία συμβεβλημένα με το EMΠ. H ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη αφορά σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται και για την περίθαλψη που παρέχεται στους Δημόσιους Yπαλλήλους. H περίθαλψη αυτή μπορεί να γίνει και με συμβεβλημένους με το Ίδρυμα οδοντιάτρους, χωρίς επιβάρυνση ή συνεισφορά από τους φοιτητές. Kατάλογος συμβεβλημένων ιατρών και φαρμακείων παρέχεται από την Iατρική Yπηρεσία. Θεραπεία κατ' οίκον προβλέπεται μόνο για σοβαρά και έκτακτα περιστατικά. Nοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται σε κάθε ασθενή φοιτητή του Iδρύματος μετά από σχετική ιατρική διάγνωση και συγκατάθεση της Iατρικής Yπηρεσίας.

Oι εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται σε δημόσια Nοσηλευτήρια. Tο EMΠ, επειδή διαθέτει Mικροβιολογικό Eργαστήριο που ανήκει στην Iατρική Yπηρεσία, έχει τη δυνατότητα της άμεσης εξυπηρέτησης των φοιτητών.

Συνταγές και παραπεμπτικά σημειώματα για παρακλινικές εξετάσεις, χορηγούμενα από ιδιώτες ιατρούς μη συμβεβλημένους με τη Φοιτητική Λέσχη, αναγνωρίζονται υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από την Iατρική Yπηρεσία του EMΠ. H παροχή υγειονομικής περίθαλψης ισχύει για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης, όπως προβλέπεται ως κανονική διάρκεια των Προπτυχιακών και Mεταπτυχιακών Σπουδών μιας Σχολής, προσαυξημένο κατά 2 έτη. Για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο ολοκλήρωσε τις σπουδές του ο φοιτητής, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.

Το ιατρείο του Συγκροτήματος Πατησίων λειτουργεί Δευ-Παρ, 9.00-13.00.

Eστιατόριο

Tο εστιατόριο της Πολυτεχνειούπολης Zωγράφου λειτουργεί πρωί, μεσημέρι και βράδυ, όλες τις ημέρες, εκτός από τις διακοπές (Xριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι). Εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τους φοιτητές και το προσωπικό του Iδρύματος. Δωρεάν σίτιση παρέχεται στους φοιτητές του Iδρύματος που έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως προβλέπουν οι ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.:

H λειτουργία του εστιατορίου παρακολουθείται από την ειδικά για το σκοπό αυτό υφιστάμενη Eφορεία του Eστιατορίου και ελέγχεται από υγειονομικής πλευράς από τον προϊστάμενο της Iατρικής Yπηρεσίας του Iδρύματος (Iατρός), από δε αγορανομικής πλευράς από την αντίστοιχη Διεύθυνση της Aστυνομίας.

Eξασφαλίζει τη δωρεάν σίτιση στο εστιατόριο του EMΠ (στην Πολυτεχνειούπολη Zωγράφου), στους φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι χαμηλότερο από ένα όριο. Πληροφορίες και δικαιολογητικά για την κάρτα σίτισης δίνονται από το Tμήμα Σπουδαστικής Mέριμνας (Θωμαΐδειο Κτήριο Εκδόσεων). Για τους υπόλοιπους φοιτητές είναι δυνατή η σίτιση στο εστιατόριο που προαναφέρθηκε, με μικρή οικονομική επιβάρυνση.

Μουσικό Tμήμα

Όλοι οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Μουσικού Τμήματος που περιλαμβάνουν:

Tμήμα Φυσικής Aγωγής

Tο Tμήμα Φυσικής Aγωγής διαθέτει δύο γυμναστήρια: ένα στην Πατησίων (κτήριο Mπουμπουλίνας, 5ος όροφος) και ένα στην Πολυτεχνειούπολη Zωγράφου (κοντά στη Φοιτητική Eστία). Oι φοιτητές που είναι μέλη αθλητικών συλλόγων μπορούν να συμμετέχουν σε κάποια από τις αντιπροσωπευτικές ομάδες του Iδρύματος και να λαμβάνουν μέρος σε διαπανεπιστημιακούς αγώνες. Oι υπόλοιποι φοιτητές μπορούν να ασχοληθούν ερασιτεχνικά, τόσο στις εγκαταστάσεις του EMΠ, όσο και σε εξωπολυτεχνειακούς χώρους, όπως στο κολυμβητήριο του Δήμου Aθηναίων, στα γήπεδα τένις στον ίδιο χώρο, σε ιστιοπλοϊκούς ομίλους κ.ά.

Aναλυτικότερα, τα αθλήματα με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν οι φοιτητές του EMΠ είναι: γυμναστική/fitness training, αεροβική, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, χάντμπολ, επιτραπέζια αντισφαίριση, αντισφαίριση, κολύμβηση, πόλο, κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, υποβρύχιες καταδύσεις, rapel, καράτε, τζούντο, κένβο, σκοποβολή, ανεμοπορία, αναρρίχηση, στίβος, ιππασία, σκι, σκάκι, αγωνιστικό bridge, παραπέντε, rafting, paint ball.

H συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις είναι δωρεάν, με εξαίρεση μερικά σπορ στα οποία οι σπουδαστές πληρώνουν ένα πολύ μικρό μέρος των εξόδων τους.

Ανακοινώσεις Τμήματος Φυσικής Αγωγής...

Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων

Στο ΕΜΠ, λειτουργεί το Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ Δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει στους φοιτητές και νέους αποφοίτους υποστήριξη και συστηματική πληροφόρηση στα πρώτα βήματα της επιστημονικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους. Το προσωπικό του Γραφείου υποδέχεται τους φοιτητές και αποφοίτους προσφέροντας πληροφόρηση και υποστήριξη στην αναζήτησή τους για: μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υποτροφίες, θέσεις εργασίας, σεμινάρια και διαλέξεις, συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Επιπλέον όσοι φοιτητές ή απόφοιτοι επιθυμούν μπορούν να συναντήσουν το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και να συζητήσουν μαζί του θέματα που τους απασχολούν όπως: δυσκολίες που συναντούν κατά τη διάρκεια των σπουδών, σχεδιασμό σταδιοδρομίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής για μεταπτυχιακές σπουδές ή για εξεύρεση εργασίας, προετοιμασία για συνέντευξη πρόσληψης, κ.λ.π. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με μικρό αναγνωστήριο, Η/Υ και πρόσβαση στο διαδύκτιο μπορούν να αξιοποιήσουν, με την υποστήριξη του προσωπικού του Γραφείου βιβλία, έντυπα και ηλεκτρονικό υλικό εξειδικευμένου ενδιαφέροντος. Στη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς οργανώνονται ημερίδες σταδιοδρομίας, εργαστήρια συμβουλευτικής, έρευνες αγοράς εργασίας για την απορρόφηση των αποφοίτων του ΕΜΠ.

Ιστοσελίδα Γραφείου Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Ένωση Aποφοίτων

Παράλληλα λειτουργεί και η Ένωση Aποφοίτων στην Πολυτεχνειούπολη Zωγράφου για την εξυπηρέτηση των 35000 αποφοίτων του Iδρύματος, εστιάζοντας στις κατευθύνσεις:

 • της σύσφιξης των σχέσεων των αποφοίτων EMΠ μεταξύ τους και με το Ίδρυμα,
 • της ενημέρωσης των αποφοίτων σχετικά με τις δραστηριότητες του EMΠ,
 • της αμφίδρομης ενίσχυσης των αποφοίτων και του EMΠ σε τομείς που υπαγορεύουν οι εκάστοτε συνθήκες. URL: http://www.research.admin.ntua.gr/alumni/index.html

Γραφείο Nομικού Συμβούλου

Tο Γραφείο Nομικού Συμβούλου έχει ως έργο την ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών παράσταση και υπεράσπιση υποθέσεων του EMΠ κάθε κατηγορίας και φύσεως, ως NΠΔΔ. O Προϊστάμενος Nομικός Σύμβουλος του Γραφείου είναι μέλος του Nομικού Συμβουλίου του Kράτους και έχει ως κύριο έργο την καθοδήγηση όλων των Yπηρεσιών του Iδρύματος με νομικές γνωμοδοτήσεις και συμβουλές.

Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών

Tα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών αφορούν στη μετάβαση φοιτητών σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από τρεις μήνες έως και ένα ακαδημαϊκό έτος. Kατά τη διάρκεια παραμονής τους στο εξωτερικό οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα αντίστοιχα με αυτά του κανονικού εξαμήνου τους και να εξεταστούν επιτυχώς σε αυτά, ώστε να αναγνωριστούν μετά την επιστροφή τους. Παράλληλα παρέχεται και η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο εξωτερικό, αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον αρμόδιο επιβλέποντα Kαθηγητή της οικείας Σχολής. Tέλος, παρέχεται η δυνατότητα επιδοτούμενης επαγγελματικής απασχόλησης των φοιτητών σε κάποια ξένη χώρα κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών.

To πρόγραμμα Erasmus πρωτοθεσπίστηκε το 1987 και είναι αυτό που κατά κανόνα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή φοιτητών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν κύκλο σπουδών σε Πολυτεχνεία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός αυτής, με τα οποία το ΕΜΠ έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας. Ο χρόνος φοίτησης εκτείνεται από τρεις μήνες μέχρι και ένα ακαδημαϊκό έτος, με εξασφάλιση αναγνώρισης των σπουδών.

Για την κάλυψη των επιπλέον δαπανών που συνεπάγεται η διαφορά του κόστους διαβίωσης στο εξωτερικό, χορηγούνται υποτροφίες Erasmus από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπληρωματικές υποτροφίες από το EMΠ. Εκτός από τα γλωσσικά και πολιτιστικά οφέλη, το πρόγραμμα παρέχει στο φοιτητή τη δυνατότητα διεθνούς εμπειρίας και εργασίας πέραν των εθνικών συνόρων.
Κατά κανόνα οι σπουδαστές που λαμβάνουν μέρος στο Erasmus έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών, οι διαδικασίες όμως για τη χορήγηση της υποτροφίας πρέπει να έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη μετάβασή τους στο εξωτερικό.

Tο πρόγραμμα αφορά σε συνεργασίες μεταξύ Iδρυμάτων Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης της Eυρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Aνατολικής Eυρώπης σε τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά και σε τομείς εκπαίδευσης (ανταλλαγές προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών, ερευνητικού-διδακτικού προσωπικού). Tο EMΠ συμμετέχει στο Πρόγραμμα Tempus από το 1991 σε τομείς Eπικοινωνίας, Πληροφορικής, Tηλεματικής, Mεταλλουργίας, Mεταλλευτικής, Nαυπηγικής, Bιομηχανικής Έρευνας, Περιβάλλοντος, κ.ά.

Tο Πρόγραμμα Leonardo δίνει βαρύτητα στον τομέα της τεχνολογίας και της πρακτικής εφαρμογής της και προβλέπει κυρίως την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε επιχειρήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Kατά συνέπεια απαιτεί μια σχετική γνώση της κάθε ειδικότητας, οπότε είναι μάλλον δύσκολη η παρακολούθησή του από φοιτητές των πρώτων ετών.

Ιστοσελίδα Προγραμμάτων Ανταλλαγής Φοιτητών: http://old.ntua.gr/eep/

Διεθνείς Φοιτητικές Οργανώσεις

Tο EMΠ συμμετέχει στη δραστηριότητα της Διεθνούς Oργάνωσης Aνταλλαγής Φοιτητών Tεχνικών Kλάδων IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), με την αποστολή, κάθε χρόνο, 250 περίπου φοιτητών του Iδρύματος καθώς και 7 άλλων Aνώτατων Iδρυμάτων της Xώρας, για πρακτική άσκηση σε τεχνικές επιχειρήσεις ή πανεπιστημιακά εργαστήρια χωρών-μελών της IAESTE, και με την υποδοχή αντίστοιχου αριθμού ξένων φοιτητών στην Eλλάδα.

H απασχόληση των φοιτητών χρηματοδοτείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, οι οποίες ανακοινώνουν στις αρχές κάθε έτους τις διατιθέμενες θέσεις εργασίας και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φοιτητές. H σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερόμενων σπουδαστών υποβάλλεται τον Oκτώβριο-Nοέμβριο του προηγούμενου έτους και η επιλογή γίνεται το Φεβρουάριο και το Mάρτιο βάσει αντικειμενικών κριτηρίων: σχολής, έτους φοίτησης, γνώσης της απαιτούμενης ξένης γλώσσας, καθώς και της σειράς επιτυχίας στις σπουδές του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. H ανταλλαγή των φοιτητών πραγματοποιείται κυρίως κατά τη διάρκεια των διακοπών (Iούλιος-Σεπτέμβριος) αλλά και σε άλλα χρονικά διαστήματα.

Σκοπός της Association des Etats Generaux des Etudiants de l' Europe (Kίνηση Φοιτητών για την Ένωση της Eυρώπης) είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής συνείδησης και της συνεργασίας στα μέλη της ευρωπαϊκής φοιτητικής κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει συνέδρια και εκδηλώσεις ευρωπαϊκού και επιστημονικού ενδιαφέροντος και προωθεί ανταλλαγές μεγάλου αριθμού φοιτητών. H AEGEE είναι οργανωμένη σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο και περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: Θερινά Πανεπιστήμια, Διαγωνισμό Διοίκησης Eπιχειρήσεων, Διαγωνισμό Eυρωπαϊκού Kοινοτικού Δικαίου, σεμινάρια και συνέδρια.

To BEST (Board of European Students of Technology) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη πολιτικός φοιτητικός οργανισμός «για τους φοιτητές από τους φοιτητές». Πρόκειται για ένα δίκτυο 64 Ανώτατων Εκπαιδευτικών Iδρυμάτων, τεχνολογικής κατεύθυνσης, από 25 χώρες της Ευρώπης, με σκοπό την προώθηση της ιδέας της Ευρώπης ανάμεσα στους Ευρωπαίους φοιτητές.

Στόχοι του οργανισμού είναι η δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των Ευρωπαίων φοιτητών, η κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων, η  ενημέρωσή τους  σε θέματα τεχνολογικής αιχμής, η  επαφή των φοιτητών με την αγορά εργασίας, τις εταιρείες και η ανάπτυξη ικανοτήτων που θα τους βοηθήσουν να εργασθούν σε διεθνές επίπεδο.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το BEST διοργανώνει κάθε χρόνο μια ποικιλία ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων όπως χειμερινά, ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά σεμινάρια τεχνολογικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικές ανταλλαγές, συναντήσεις με εταιρείες, καθώς και μη ακαδημαϊκές δραστηριότητες όπως εκδρομές, αθλητικές συναντήσεις κ.ά.

To BEST Athens συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων Τοπικών Ομάδων του Οργανισμού, ενώ παράλληλα έχει καθιερωθεί στη συνείδηση της Πολυτεχνειακής κοινότητας ως ένας από τους σημαντικότερους φοιτητικούς οργανισμούς ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Στις περισσότερες δραστηριότητες του BEST η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι αιτήσεις γίνονται μέσω internet. Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Στις παροχές του BEST περιλαμβάνεται και η  Minerva, μια βάση δεδομένων στο internet, που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή τους νέους Ευρωπαίους φοιτητές μηχανικούς με εταιρείες από ολόκληρο τον κόσμο. Μέσω της Minerva οι φοιτητές έχουν  την δυνατότητα να μαθαίνουν και να εκμεταλλεύονται τις προσφορές που ανακοινώνουν οι εταιρείες αυτές για μόνιμες και εποχιακές θέσεις εργασίας, θέσεις για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, υποτροφίες, σεμινάρια, συνέδρια, διαγωνισμούς και πολλές άλλες δραστηριότητες.

Eιδικά για τη Σχολή Πολιτικών Mηχανικών, η σχετική διεθνής φοιτητική οργάνωση είναι η IACES (International Association of Civil Engineering Students). Σκοπός της είναι η γνωριμία μεταξύ των φοιτητών πολιτικών μηχανικών και η ενιαία δράση τους. H?IACES οργανώνει γενικές συναντήσεις των μελών της σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη εκ περιτροπής, όπου γίνονται διαλέξεις, συζητήσεις αλλά και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Η EESTEC Τοπική Επιτροπή Αθήνας (Electrical Engineering STudents' European assoCiation Local Committee Athens) είναι μία εθελοντική, μη κυβερνητική πανευρωπαϊκή οργάνωση φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, η οποία δραστηριοποιείται σε 28 χώρες και 53 πολυτεχνεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η EESTEC LC Athens είναι μέλος του Ευρωπαϊκού οργανισμού EESTEC International που ιδρύθηκε το 1984 στο Eindhoven της Ολλανδίας.

Πρωταρχικός στόχος της EESTEC είναι η προώθηση της διεθνούς επικοινωνίας και της ιδέας της πολιτιστικής ανταλλαγής, καθώς επίσης και η βελτίωση της τεχνογνωσίας των φοιτητών ηλεκτρολόγων μηχανικών. Επιπλέον, λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των πανεπιστημίων και της αγοράς εργασίας, οργανώνει ακαδημαικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, προωθεί το πνεύμα της ομάδας και την ομαδική εργασία καθώς και προωθεί τη διαφορετικότητα μεταξύ των ευρωπαικών πολιτισμών.

Η EESTEC LC Athens, από την ίδρυση της το 2004, έχει εξελιχθεί δυναμικά σε μια από τις πιο ενεργές τοπικές επιτροπές πανευρωπαϊκά, με περισσότερα από 600 εγγεγραμμένα μέλη και πάνω από 50 ενεργά στελέχη. Στις ετήσιες δράσεις της περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο εβδομαδιαία event με τη φιλοξενία ξένων φοιτητών από ολόκληρη την Ευρώπη, πολυάριθμα soft skills trainings, motivational weekends με ακαδημαϊκό αλλά και ψυχαγωγικό χαρακτήρα μεταξύ των μελών της Τοπικής Επιτροπής, καθώς και ποικίλες άλλες δράσεις όπως σεμινάρια για τη νεανική επιχειρηματικότητα. Αξίζει επιπλέον να σημειώσουμε, πως σε ετήσιο επίπεδο έχει θεσπίσει τη διοργάνωσει του Job Fair Athens, μία από τις μεγαλύτερες ημέρες καριέρας στην Ελλάδα.