ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
  • Ένα  σύστημα ηλεκτρονικής δημοσκόπησης όπως είναι κάποιες εφαρμογές ηλεκτρονικών λογισμητήρων, αλλαχού στον κόσμο...
  • Ηλεκτρονική ψηφοδόχος (1).
  • Σύστημα δημοψηφισματικής δημοκρατίας.
  • Σύστημα ψηφοφορίας για ειδικούς στην Πληροφορική.
  • Σύστημα «ΤΗΛΕΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (2)»
  • Κάτι αντίστοιχο με τα «TOWN HALLS» του Ross Perrot (3).
  • Κάτι παρεμφερές με το δίκτυο πολιτών του Δήμ ου Salangen της Νορβηγίας ή αντίστοιχα δίκτυα που παρέχουν διάφορες εξυπηρετήσεις.
(1)Οπως π.χ. το σύστημα που εγκαταστάθηκε στο Βέλγιο ή στις ΗΠΑ.
(2)
Οπως μπορεί να είναι ένα σύστημα που λειτουργεί μέσω INTERNET ή άλλων πολυσυλλεκτικών δικτύων.
(3) Υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ στις εκλογές του 93,96.
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας πολλή έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων έχει ήδη γίνει χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που περιλαμβάνουν κιόσκια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, απομεμακρυσμένη δια-δικτυακή ψηφοφορία, δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (SMS). Στις ΗΠΑ, η κοινή εργασία Caltech και MIT (2001) εξέτασε ποιές τεχνολογίες ψηφοφορίας είναι διαθέσιμες και την αξιοπιστία τους. Στην Ευρώπη το πρόγραμμα  Cybervote, έχει παρουσιάσει ένα  on-line σύστημα ψηφοφορίας ενσωματώνοντας ένα ιδιαίτερα ασφαλές και επαληθεύσιμο πρωτόκολλο ψηφοφορίας Διαδικτύου, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή ευρωπαϊκές εκλογές (βλ.  www.eucybervote.org). 

Εντούτοις, το ζήτημα της ασφάλειας στη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  παραμένει.

Αυτό καταδεικνύεται καλύτερα από μια έκθεση (Jefferson και λοιποί, 2004) που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο αυτού το έτους στις ΗΠΑ σχετικά με το SERVE (Secure Electronic Registration and Voting Experiment) σύστημα ψηφοφορίας. Αυτό είναι ένα δια-δικτυακό σύστημα ψηφοφορίας που χτίζεται για το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας FVAP (ομοσπονδιακό πρόγραμμα βοήθειας ψηφοφορίας) και είχε προγραμματιστεί για χρήση στις προκριματικές  και προεδρικές εκλογές του 2004. Η έκθεση ήταν ιδιαίτερα επικριτική με την τεχνική ασφάλεια που προσφέρθηκε από το σύστημα και σύστησε το κλείσιμο του προγράμματος. Είναι ωστόσο σημαντικό να αναφερθεί ότι η ασφάλεια μπορεί, και πρέπει να εφαρμόζεται μέσω των τεχνικών, φυσικών και διαδικαστικών μέτρων ασφάλειας. Η διαδικαστική ασφάλεια στην ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι ένας σημαντικός ερευνητικός τομέας και έχει τεκμηριωθεί καλά (π. χ. Ανν Μάκιντος, 2004).