ΑΙΣΧΙΝΗΣ

Clip0001

Aeschines Orat., In Timarchum
Section 4, line 4 TLG

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Clip0002

Aristoteles et Corpus Aristotelicum Phil., Ἀθηναίων πολιτεία
Section 41, subsection 2, line 27 TLGδῆλον ὅτι πρότερον ὁ πολίτης ζητητέος· ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐστιν. ὥστε τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ πολίτης ἐστὶ σκεπτέον.

Aristoteles et Corpus Aristotelicum Phil., Politica (0086: 035) Aristotelis politica”, Ed. Ross, W.D. Oxford: Clarendon Press, 1957, Repr. 1964. Bekker page 1275a