ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το δίκτυο ΠΕΡΙΚΛΗΣ είναι μία ωλοκληρωμένη «μέθοδος δημοκρατικής επικοινωνίας» μεταξύ των πολιτών και των «Αρχόντων» ενός τόπου, που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικούς λογισμητήρες (1) πρόσφατης τεχνολογίας έτσι ώστε η χρήση του να είναι δυνατή από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών (μεγαλύτερο και από εκείνον των «ψηφοφόρων» του συμβατικού τρόπου διεξαγωγής εκλογών και δημοψηφισμάτων..) ακόμη και από άτομα με ειδικές ανάγκες (2). Η ανάγκη εναρμόνισης των δημοκρατικών λειτουργιών και η διεύρυνση τους με την σύγχρονη τεχνολογία, είναι παραδεκτή  σε παγκόσμιο επίπεδο και προκύπτει από την διεθνή βιβλιογραφία αλλά και τις δράσεις των Ινστιτούτων, Ιδρυμάτων, πολιτικών , φιλοσόφων, ομάδων πολιτών κλπ(3). Αναντίρρητα η Ελλάδα έχει το μοναδικό προνόμιο να είναι μητέρα της Δημοκρατίας. Το σύνολο των κανόνων δημοκρατικής επικοινωνίας που ενσωματώνονται στο δίκτυο ΠΕΡΙΚΛΗΣ είναι συμπαγές και δεν επιτρέπει αλλοίωση των βασικών ιδιοτήτων του (έτσι ώστε και από αυτή την άποψη να μπορεί το σύστημα να θεωρηθεί πρωτότυπο). Η χρήση με πολύ απλούς χειρισμούς των ειδικών τερματικών του δικτύου «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» έχει προκύψει μετά από μακρά έρευνα στο εργαστήριο Επικοινωνίας και Μέσων του ΕΜΠ (υπό την καθοδήγηση των δημιουργών του συστήματος κ.κ Καθ. Γεώργιο Καμπουράκη PhD, και τον ερευνητή Επικοινωνιολόγο Μάριο Νόττα). Επιτρέπει, σε αντίθεση με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου αναμονής για την κατάθεση γνώμης ή/και πρότασης από τον πολίτη, ελαχιστοποιώντας τους χειρισμούς και απλοποιώντας την διαδικασία. Όλοι οι χειρισμοί που ο πολίτης κάνει στο τερματικό δεν απαιτούν παρά το άγγιγμα της ειδικής οθόνης με την άκρη του δακτύλου του στα επιλεγόμενα σημεία. Το σύστημα επικοινωνεί με τον πολίτη οπτικώς μέσω της οθόνης και ακουστικώς μέσω μεγαφώνων (4).
Ας σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως…
Το δίκτυο ΠΕΡΙΚΛΗΣ έχει σχεδιαστεί για πανευρωπαϊκή λειτουργία και έχει κατόπιν απλοποιηθεί ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες της πειραματικής εφαρμογής του.
Οι μη βασικοί κανόνες του δικτύου
(5) μπορoύν να αποφασίζονται από τους χρήστες του συστήματος με την ετυμηγορία του σώματος των πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι εν τέλει το δίκτυο μπορεί να υποστηρίξει την εφαρμογή της «Συμβουλευτικής Άμεσης Δημοκρατίας»  στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, για όσο διάστημα το σύστημα δεν έχει συνταγματικά θεσμοθετημένη χρήση (6).

(1) Φαίνεται  ότι η λέξη «Λογισμητήρας» αποδίδει ,προς το παρόν τουλάχιστον , καλύτερα την έννοια του υπολογιστικού εργαλείου από ότι η λέξη «υπολογιστής» η οποία έχει περισσότερο ανθρωπομορφικό χαρακτήρα. Η κατάληξη «-ήρας» (π.χ. ανεμιστήρας) εννοιολογεί μηχανήματα ενώ ή κατάληξη «-στης» ανθρώπους (π.χ. λογιστής).
(2) χωρίς υποστήριξη από άλλα άτομα.
(3) Ο κατάλογος είναι μακρύς αναφέρονται επιγραμματικά τα Ινστιτούτα Jefferson(USA), Kettering(USA),το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το MIT, η «ΚΕΔΚΕ» Νορβηγίας κλπ.
(4) σε επόμενη φάση η επικοινωνία θα γίνεται και με άλλους τρόπους (Multimodo communication)
(5) που ουσιαστικώς αποτελούν τους κανονισμούς χρήσεως ή το «Σύνταγμα» του δικτύου ΠΕΡΙΚΛΗΣ.
(6) Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση οποιουδήποτε συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που αφορά  εκλογές  θα πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά, για να είναι έγκυρη. Το σήμερα ισχύον Σύνταγμα δεν κατοχυρώνει αυτήν την δυνατότητα.


ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΟΥ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας πολλή έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων έχει ήδη γίνει χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που περιλαμβάνουν σημεία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω δια-δικτύου , απομεμακρυσμένη δια-δικτυακή ψηφοφορία, δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (SMS). Στις ΗΠΑ, η κοινή εργασία Caltech και MIT (2001) εξέτασε ποιές τεχνολογίες ψηφοφορίας είναι διαθέσιμες και την αξιοπιστία τους. Στην Ευρώπη το πρόγραμμα  Cybervote, έχει παρουσιάσει ένα  on-line σύστημα ψηφοφορίας ενσωματώνοντας ένα ιδιαίτερα ασφαλές και επαληθεύσιμο πρωτόκολλο ψηφοφορίας Διαδικτύου, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή ευρωπαϊκές εκλογές (βλ.  www.eucybervote.org). 
Εντούτοις, το ζήτημα της ασφάλειας στη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  παραμένει.
Αυτό καταδεικνύεται καλύτερα από μια έκθεση (Jefferson και λοιποί, 2004) που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο αυτού το έτους στις ΗΠΑ σχετικά με το SERVE (Secure Electronic Registration and Voting Experiment) σύστημα ψηφοφορίας. Αυτό είναι ένα δια-δικτυακό σύστημα ψηφοφορίας που χτίζεται για το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας FVAP (ομοσπονδιακό πρόγραμμα βοήθειας ψηφοφορίας) και είχε προγραμματιστεί για χρήση στις προκριματικές  και προεδρικές εκλογές του 2004. Η έκθεση ήταν ιδιαίτερα επικριτική με την τεχνική ασφάλεια που προσφέρθηκε από το σύστημα και σύστησε το κλείσιμο του προγράμματος. Είναι ωστόσο σημαντικό να αναφερθεί ότι η ασφάλεια μπορεί, και πρέπει να εφαρμόζεται μέσω των τεχνικών, φυσικών και διαδικαστικών μέτρων ασφάλειας. Η διαδικαστική ασφάλεια στην ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι ένας σημαντικός ερευνητικός τομέας και έχει τεκμηριωθεί καλά (π. χ. Ανν Μάκιντος, 2004).


ΟΜΩΣ...

Το δίκτυο ΠΕΡΙΚΛΗΣ είναι κάτι πολύ περισσότερο από το Υλικό και το Λογισμικό του. Είναι ένα συστηματικό εργαλείο που προτείνει ένα "παράδειγμα" αυτοοργάνωσης και αυτοθέσμισης μιάς κοινωνίας έτσι ώστε να μπορεί να στοχάζεται πάνω στον εαυτό της και να αποφασίζει, να αναθεωρεί τις "παραδόσεις" της όταν χρειάζεται και να αποφεύγει την παραφθορά των θεσμών της.