English 

Εκδήλωση
«Πρωτοβουλίες του ΕΜΠ
για το Περιβάλλον»

Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012
Αίθουσα Εκδηλώσεων, Κτήριο Διοίκησης,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Πρόσκληση Εκδήλωσης (PDF)
Δελτίο Τύπου (PDF)


Πρόγραμμα Ημερίδας   (σε μορφή PDF)

14:00 - 14:40 Εναρκτήρια Συνεδρία
Πρυτανεία Ε.Μ.Π
Καθηγήτρια Α. Μοροπούλου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Ε.Μ.Π
Έναρξη Εργασιών
Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Σίμος Ε. Σιμόπουλος
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Καθηγητής Γρηγόρης Ι. Τσάλτας
Χαιρετισμοί
από το Προεδρείο της Επιτροπής της Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων για την Αειφορία
 • Καθηγητής Ε.Γ.Στεφάνου, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Καθηγητής Ι.Δ.Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Α.Π.Θ.
Εκπροσώπων Φορέων του Ε.Μ.Π. (Γραμματέας Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού ΕΜΠ Δ.Σιώνα, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου Μ.Χριστακοπούλου), του ΤΕΕ (παρέμβαση από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Χ.Σπίρτζη) και της Πολυτεχνειακής Κοινότητας.
14:40 - 16:00 «Παρουσίαση του Έργου των Σχολών του Ε.Μ.Π. από τη σκοπιά της Συμβολής τους στο Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» από τους Προέδρους των Σχολών του Ε.Μ.Π., Καθ. Ι. Γκόλια (ΠΜ) (παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο καθηγητή Α. Στάμου), Καθ. Δ. Παπαντώνη (ΜΜ), Καθ. Α. Γ. Σταφυλοπάτη (ΗΜΜΥ), Καθ. Ε. Μαΐστρου (ΑΜ), Καθ. Ε. Κούκιο (ΧΜ), Καθ. Α. Σιόλα (ΑΤΜ), Καθ. Ι. Πασπαλιάρη (ΜΜΜ), Καθ. Γ. Τριανταφύλλου (ΝΜΜ), και Καθ. Α. Σεραφετινίδη (ΕΜΦΕ) (παρουσίαση από τον αν. Καθ Α. Παπαγιάννη).
16:00 - 16:30 Τα επιτεύγματα και οι τεχνολογικές καινοτομίες του ΕΜΠ
 • στον τομέα της Ποιότητας Ζωής, από το Προεδρείο της Ειδικής Συγκλητικής Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Καθ. ΣΜΜΜ Μ. Τσέζο, Αν. Καθ. ΣΠΜ Μ. Καββαδά και Αν. Καθ. Α. Παπαγιάννη.
 • στον τομέα της Ενέργειας, από το Προεδρείο της Ειδικής Συγκλητικής Επιτροπής Ενέργειας, Καθ. ΣΧΜ Κ. Μαγουλά, Καθ. ΣΗΜΜΥ Ν. Χατζηαργυρίου, και Λέκτ. ΣΜΜ Ε. Κορωνάκη.
 • στον τομέα του Περιβάλλοντος, από το Προεδρείο της Ειδικής Συγκλητικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Καθ. ΣΧΜ Μ. Λοϊζίδου, Αν. Καθ. ΣΠΜ Κ. Χατζημπίρο και Επ. Καθ. ΣΜΜΜ Α. Ξενίδη.
16:30 - 16:50 Παρουσίαση Έργων και Προτάσεων:
 • Πρόγραμμα Αειφορίας του Ε.Μ.Π. από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Μ. Χριστόλης, Πολ. Μηχ., Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών/ ΔΤΥ
 • Ένα πρωτοποριακό έργο του Ε.Μ.Π. για την εξυγίανση του περιβάλλοντος στο ΤΠΠΛ,
  • Καθ. ΣΠΜ Κ. Μουτζούρης, Πρόεδρος ΕΑΔΙΠ,
  • Καθ. ΣΜΜΜ Δ. Καλιαμπάκος, μέλος ΔΣ ΕΑΔΙΠ.
16:50 - 17:30 Συζήτηση

Παρουσιάσεις


Φωτογραφίες
Ημερίδα
«Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής»

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011
Κτίριο Αβέρωφ, Ιστορικό Συγκρότημα Πατησίων ΕΜΠ


Πρόγραμμα Ημερίδας   (σε μορφή PDF)


09:15 - 10:00 Εναρκτήρια Συνεδρία
Πρυτανεία Ε.Μ.Π
Χαιρετισμοί
Ι. Σγουρός, Περιφερειάρχης Αττικής
Γ. Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων
Χρ. Σπίρτζης, Πρόεδρος Τ.Ε.Ε.
Κ. Μαθιουδάκης, Καθηγητής ΕΜΠ, Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΚΑ
Α. Ανδρεαδάκης, Καθηγητής ΕΜΠ, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων ΥΠΕΚΑ, Γενικός Γραμματέας Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Μ. Σανταμούρης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Κ.Α.Π.Ε.
Α. Ανδρεόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, πρ. Πρύτανης ΕΜΠ, πρ. Γεν. Γραμ. ΥΠΕΚΑ
10:10 - 11:00 Συνεδρία: «Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Έργου του Ε.Μ.Π. από τη σκοπιά της Συμβολής του στην Αειφόρο Ανάπτυξη» από τους Προέδρους των Σχολών του Ε.Μ.Π., Ι.Γκόλια (ΠΜ), Δ.Παπαντώνη (ΜΜ), Α.Γ.Σταφυλοπάτη (ΗΜΜΥ), Ε.Μαΐστρου (ΑΜ), Ε.Κούκιο (ΧΜ), Α.Σιόλα (ΑΤΜ), Ι.Πασπαλιάρη (ΜΜΜ), Γ.Τριανταφύλλου (ΝΜΜ), Α.Σεραφετινίδη (ΕΜΦΕ).
11:00 - 11:15 Διάλειμμα για καφέ
11:15 - 12:30 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την «Ενέργεια»
Συντονίζει το Προεδρείο της Ειδικής Συγκλητικής Επιτροπής Ενεργειακής Διαχείρισης, με προεδρεύοντες τους Καθηγητές Ν. Χατζηαργυρίου και Κ.Μαγουλά. Οι εκπρόσωποι της Ε.Σ.Ε.-Ενεργειακής Διαχείρισης παρουσιάζουν συνοπτικά τα επιτεύγματα της Σχολής τους.
12:30 - 13:45 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για το «Περιβάλλον»
Συντονίζει το Προεδρείο της Ειδικής Συγκλητικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, με προεδρεύουσα την Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου. Οι εκπρόσωποι της Ε.Σ.Ε.-Περιβάλλοντος παρουσιάζουν συνοπτικά τα επιτεύγματα της Σχολής τους.
13:45 - 14:00 Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα και καφέ
14:00 - 15:15 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την «Ποιότητα Ζωής»
Συντονίζει το Προεδρείο της Ειδικής Συγκλητικής Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με προεδρεύοντα τον Αν. Καθηγητή Α. Παπαγιάννη. Οι εκπρόσωποι της Ε.Σ.Ε.-Ποιότητας Ζωής παρουσιάζουν συνοπτικά τα επιτεύγματα της Σχολής τους.

15:30 - 18:30 Ημερίδα Συνόδου Πρυτάνεων
«Η συμβολή του Δημόσιου Πανεπιστημίου στην αειφόρο ανάπτυξη»
15:30 - 17:00 Καλωσόρισμα
Καθ. Ι. Αβαριτσιώτης, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Εναρκτήρια Συνεδρία: «Η συμβολή του Δημόσιου Πανεπιστημίου στην Αειφόρο Ανάπτυξη»
15:30 - 17:00 Παρουσιάσεις


Θεματικές Ενότητές


Εκπαιδευτικό Έργο


Ενέργεια


Περιβάλλον


Ποιότητα Ζωής


Συνόδος Πρυτάνεων - «Η συμβολή του Δημόσιου Πανεπιστημίου στην Αειφόρο Ανάπτυξη»

 • Εναρκτήρια Ομιλία: Καθ. Τρ. Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων
 • Καθ. Θ. Πελεγρίνης, Πρύτανης Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Καθ. Ι. Μυλόπουλος, Πρύτανης Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Καθ. Γ. Παναγιωτάκης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
 • Καθ. Α. Μοροπούλου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Προεδρεύουσα της Επιτροπής των Πανεπιστημίων για την Αειφορία
 • Καθ. Γ. Βασιλακόπουλος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Πανεπιστημίου Πειραιά

Συνόδος Πρυτάνεων - Παρουσιάσεις