ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος
και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών

Αρχική σελίδα ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

METSOVION INTERDISCIPLINARY RESEARCH CENTER
M.I.R.C. of the N.T.U.A.

for the protection and development of mountainous environment
and local European cultures6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π.
και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

"Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ"

Μέτσοβο, 16-19 Σεπτεμβρίου 2010


Οι εργασίες του Συνεδρίου

 

Επιστροφή στην κύρια σελίδα του συνεδρίου


Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010


1η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Α. Γεροντέλη, Α. Δολόγλου, Α. Δοντά, Στ. Γιαννακοπούλου, Ε. Γαλανού, Δ. Ρόκος, «Συγκρότηση βάσης δεδομένων για τους τοπικούς πολιτισμούς των ορεινών περιοχών της Ελλάδας και την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτησή τους με το φυσικό ορεινό περιβάλλον»

Ελ. Μιχαηλίδου, Δ. Ρόκος, «Κριτική Ανάλυση της Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ορεινές Περιοχές»

Α. Οικονόμου, Δ. Δαμίγος, Δ. Καλιαμπάκος, «Καινοτομικές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στην περιοχή των Τζουμέρκων»

Ν. Κατσουλάκος, Δ. Καλιαμπάκος, «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ορεινές Περιοχές»

Μ. Παπαδόπουλος, Δ. Παπαχρήστου, «Ο εθνικός στόχος διείσδυσης των ΑΠΕ για το 2020 και η συμβολή της Ηπείρου»


2η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Χρ. Κορωναίος, «Ανάλυση Κύκλου Ζωής: Η ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Προσέγγιση στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη»

Δ. Δαμίγος, Σπ. Ζώη, «Παραδείγματα Εφαρμογής των Μεθόδων Υποθετικής ή Εξαρτημένης Αξιολόγησης (C.V.M.) και Ανάλυσης Κόστους Ταξιδίου (T.C.M.)»

Χ. Καλογήρου, Α. Σαγιά, «Διερεύνηση των Βιοκλιματικών Χαρακτηριστικών της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Μετσόβου. Δυνατότητες Προσαρμογής Σύγχρονων Τρόπων Δόμησης»

Λ. Τάτσης, «Προτάσεις για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Προστασία του Περιβάλλοντος των Οικισμών της Βόρειας Πίνδου»

Κ. Μπίσας, «Νέες Τεχνολογίες και Ορεινές Περιοχές»


3η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Ε. Δημοπούλου, Α. Λαμπρόπουλος, Π. Ζεντέλης, «Η Συμβολή του Κτηματολογίου στη Διαχείριση του Δασικού Χώρου»

Δ. Καλιαμπάκος, Ε. Μπουτέτσιου, Α. Οικονόμου, Χ. Παπαδάκη, «Διερεύνηση του Προφίλ των Επισκεπτών του Μετσόβου και η Άποψή τους για τον Παραδοσιακό του Χαρακτήρα»

Μ. Μέγα, Σπ. Μπαλαμπέκος, Ν. Κατσουλάκος, «Αποτίμηση της Αξίας του Μετσόβου ως Τουριστικού Προορισμού με Χρήση της Μεθόδου Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού»

Κ. Τολίδης, Στ. Γιαννακοπούλου, Δ. Δαμίγος, «Εκτίμηση της Προθυμίας Πληρωμής των Κατοίκων του Μετσόβου για τη Διατήρηση της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής του Οικισμού»

Δ. Τριανταφύλλου, «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών: "Πράσινος Τουρισμός". Προοπτικές Σχεδιασμού Ολοκληρωμένης Εθνικής Πολιτικής: Το παράδειγμα του Μετσόβου»


4η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Απ. Τρομπούκης, «Η συμβολή της παράδοσης στην Ολοκληρωμένη και Αξιοβίωτη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών»

Κ. Τσίπηρας, «Τοποφιλία και Τοποφοβία. Η σημασία της επιλογής του τόπου κατασκευής ενός κτιρίου, στην επίτευξη της ευδαιμονίας και της ποιότητας της ζωής, μέσα από την μελέτη 30 διαφορετικών βιοκλιματικών κτιρίων και των ιδιοκτητών τους»

Ι. Τσεβρένη, Α. Γεροντέλη, «Σχέδιο συμμετοχής των παιδιών στις πρωτοβουλίες Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των ορεινών περιοχών. Η περίπτωση του Μετσόβου»

Δ. Ανδρεόπουλος, Στ. Γιαννακοπούλου, Δ. Δαμίγος, «Η σημασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Μετσόβου για τους επισκέπτες του. Εφαρμογή της Μεθόδου Υποθετικής Αξιολόγησης (CVM)»

Γ. Γιαννίτσαρης, «Η συνεισφορά των Ηπειρωτών τεχνιτών στην οικοδόμηση των ορεινών κοινοτήτων της Στερεάς Ελλάδος»

Στ. Γιαννακοπούλου, «Ανακτώντας τη χαμένη φυσιογνωμία των ορεινών οικισμών: Μια πρόταση για τον οικισμό της Βυτίνας»


Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010


5η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Α. Γκιάτας, Ι. Σαγιάς, «Πολιτισμική Γεωγραφία του Ορεινού Χώρου και Τάσεις στη Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς»

Β. Καρακίτσιος, «Υδρογεωλογική μελέτη και καθορισμός ζωνών περιμετρικής προστασίας των πηγών Κρύας Ιωαννίνων - Αποτελέσματα»

Π. Λαφαζάνη, «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις στον Γεωγραφικό Χώρο του Ορεινού Πληθυσμού της Ελλάδας (ΓΧΟΠΕ)»

Ελ. Μπουτέτσιου, Ν. Κατσουλάκος, «Ενεργειακή Αξιοποίηση Δασικής Βιομάζας: Η περίπτωση του Μετσόβου»

Χρ. Παπαδάκη, Ιφ. Κάγκαλου, «Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης λιμνών της Ηπείρου. Απειλές για τη βιοποικιλότητα των ορεινών περιοχών»


6η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Δ. Τριανταφύλλου, «Χωροταξικός σχεδιασμός και τουριστική ανάπτυξη ορεινών μειονεκτικών περιοχών. Διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα: Η περίπτωση του Νομού Πιερίας»

Κ. Τολίδης, Χ. Καλογήρου, Ε. Δημοπούλου, «Χωροταξική Πολιτική στις Ορεινές Περιοχές: η περίπτωση του Ν. Φωκίδας»

Κ. Οικονόμου, Γ. Οικονόμου, «Συγκρότημα κατοικιών στο Πήλιο: Ένας προβληματισμός, μια πρόταση»

Αν. Στρατηγέα, «Βιώσιμες Ενεργειακά Κοινότητες. Μία Σχεδιαστική Πρόκληση για τις Ορεινές Περιοχές»

Δ. Προκοπίου, Β. Τσελέντης, Λ. Γεωργιάδης, Δ. Μπούσμπουρας, Β. Πετρίδου, «Οικοτουρισμός και Τουριστική Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών: Ο Αρκτούρος στην περιοχή του Όρους Βέρνον»


7η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Χρ.-Αλ. Παπαδοπούλου, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Ορεινού Όγκου του Νομού Τρικάλων»

Α. Οικονόμου, Φ. Μπουγιατιώτη, «Η αρχιτεκτονική κληρονομιά των ορεινών οικισμών του Όρους Βέρνο»

Ελ. Μάντζιου, «Ένταξη σύγχρονου κτιρίου σε ορεινό οικισμό»

Μ. Μέγα, «Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (Μ.Υ.Η.Ε.) στις Ορεινές Περιοχές και οι Επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον»

Υ. Βάγιε - Κωνσταντοπούλου, «Αναζωογόνηση της Ορεινής Ολυμπίας»

Αθ. Κουτσούκη, Ν. Μπεόπουλος, «Απόψεις και στάσεις των ενεργών παραγόντων της περιοχής Θεοδωριάνων στις προτάσεις του Προεδρικού Διατάγματος για τη δημιουργία του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων»


8η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Θεωρία και Πράξη» και κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου.

Έλ. Χατζηχαραλάμπους, «Διατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων

Μ. Μπερέτσος, «Οδηγός καλής πρακτικής διαχείρισης και προστασίας του φυσικού Περιβάλλοντος», Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.


Παράλληλες Συνεδριάσεις


Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010


1η Παράλληλη Συνεδρίαση, Αίθουσα Μαθημάτων Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών»


Κ. Ντάφλος, «Μετακινούμενες διαλογικές διατάξεις για την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα του δρόμου»

Ευμ. Καμαρινοπούλου, «“Και διηγώντας τα να κλαις!” ή μήπως πια και να (κρυφό)ελπίζεις; Το ελπιδοφόρο(;) αναπτυξιακό μέλλον της κακότυχης Ίμβρου»

Κ. Στάρα, Ρ. Τσιακίρης, «Τα αιωνόβια δέντρα του Ζαγορίου: τόποι ιστορικής αναφοράς και σύμβολα ιερότητας»

Δ. Παπαχρήστος, Κ. Αρβανίτης, «Η εφαρμογή της Διαδικτυακής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο για κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών»

Ε. Γαλανού, Π. Κολοκούσης, «Δημιουργία χάρτη ζωνών επικινδυνότητας για εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων στην ορεινή Νάξο με χρήση της μεθοδολογίας της τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών»

Ε. Σαπουντζάκης, Α. Καμπίτσης, Α. Κορωναίου, «Μη Γραμμική Δυναμική Ανάλυση Κολωνοπασσάλων Βάθρων Γεφυρών. Εφαρμογή στις Χαραδρογέφυρες Μετσόβου και στη Γέφυρα του Μετσοβίτικου Ποταμού»

Στ. Ταμπέκης, Ευάγγ. Καραγιάννης, Β. Γιαννούλας, «Ορθολογική οδική διάνοιξη της ορεινής περιοχής του Μετσόβου με σκοπό τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της»


Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010


2η Παράλληλη Συνεδρίαση, Αίθουσα Μαθημάτων Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών»


Αλ. Αντωνίου, «Μοντέρνα αρχιτεκτονική και ορεινό τοπίο: κτίρια εκπαίδευσης του Ν. Μητσάκη»

Ιωάν. Βάσση, Μ. Καραμάνη, Θ. Μαργιάννη, Σπ. Ρέζος, «Προτεινόμενη Μελέτη Ανάπλασης των Οικισμών Σόλου και Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Ακράτας»

Στ. Γιώτη, Στ. Πούλου, «Ο χώρος ως στοιχείο διαμόρφωσης της πολιτιστικής ταυτότητας. Τα ειδικά μουσεία και οι νέες τεχνολογίες ως μέσα προβολής της»

Π. Ξάνθος, «Παγονέρι Δράμας: απόηχοι της ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής στην ορεινή Ανατολική Μακεδονία»

Δ. Χουχορέλου, Ε. Ηλιάδου, «Δόμηση και διαχρονικές προτεραιότητες. Η περίπτωση της Σαμαρίνας»


3η Παράλληλη Συνεδρίαση, Αίθουσα Μαθημάτων Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών»


Χρ. Καλαθά, «Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση ως εργαλείο υποστήριξης της τοπικής οικονομίας. Οδηγός οργάνωσης προγραμμάτων»

Αν. Καλλιανιώτης, Β. Αγγελίτσα, «Διευθετώντας το Κυκλοφοριακό Πρόβλημα του Μετσόβου στις Περιόδους Τουριστικής Αιχμής με την Σύγχρονη Τουριστική Ανάπτυξη του Τόπου»

Ι. Γούσιος, Π. Καρανικόλας, «Αναπτυξιακός σχεδιασμός και διαχείριση καταστροφών: η εμπειρία από τις πυρόπληκτες περιοχές»

Η. Γιαννάκης, «Η Συμβολή της Πολυλειτουργικής Γεωργίας στην Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών»

Κ. Θεουλάκης, Ευάγ. Μαντάς, Χρ. Μυστριώτη, «Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού: Η περίπτωση της ορεινής Κορινθίας»


4η Παράλληλη Συνεδρίαση, Αίθουσα Μαθημάτων Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών»


Αν. Καλλιανιώτης, Μ. Δασκαρόλη, «“Περπατώντας στο Κενό”: Μία Καινοτομική Ιδέα για την Τουριστική Προβολή του Φαραγγιού του Βίκου»

Αφρ. Μπασιούκα, «Στρατηγικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης του Ορεινού Όγκου των Τζουμέρκων»

Α. Ξιφιλίδου, Β. Χρυσοστόμου, Θ. Χατζηαργυρίου, Ι. Υφαντής, Π. Μπόλος, «Δυνατότητες, περιορισμοί και προοπτικές εξέλιξης των ορεινών όγκων της Π.Κ.Μ.»

Α. Ξιφιλίδου, Β. Χρυσοστόμου, Θ. Χατζηαργυρίου, Ι. Υφαντής, Π. Μπόλος, «Οι δρόμοι κρασιού και ο ρόλος τους στην αναπτυξιακή πορεία των ορεινών όγκων της Π.Κ.Μ.»


Επιστροφή στην κύρια σελίδα του συνεδρίου